Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Kajaanin Kuluntalahden öljyvahinkoalueen kunnostussuunnitelma on hyväksytty (Kainuun ELY-keskus)

Kainuun ELY-keskus on hyväksynyt Neste Oilin suunnitelmat Kajaanin Kuluntalahden öljyvahinkoalueen puhdistamisesta.

Neste Oilin ylläpitämällä öljyn varmuusvarastolla tapahtui 27.–29.4.2012 vuoto, jossa Kulunnanpuroon, sitä ympäröivään maastoon ja Oulujärven Jormuanlahteen pääsi kevyen polttoöljyn likaamaa vettä. Maastotutkimusten mukaan maastoon pääsi noin 14 000 kilogrammaa öljyä, josta 12 000 kiloa jäi maastoon ja 2 000 kiloa meni Jormuanlahteen.

Pilaantunut maa-alue puhdistetaan noin kolme vuotta kestävänä maaperän luontaisen ja avustetun puhdistumisen seurantana, joka aloitetaan vuoden 2014 aikana. Luontainen puhdistuminen tarkoittaa, että öljy haihtuu ja hajoaa vähitellen itsekseen. Puhdistumisen tavoitteena on saattaa maaperä sellaiseen tilaan, ettei siitä aiheudu haittaa ympäristölle tai terveydelle.

Mikäli maaperään jää joissakin kohdissa tavoitearvoja enemmän öljyjäämiä, arvioidaan kunnostustarve ja riskit uudelleen. Vaikeimmin puhdistuvia kohtia voivat olla esimerkiksi yksittäiset suopainanteet. Kolmen vuoden seurannan jälkeen tehdään kokonaisarvio alueella mahdollisesti jäljellä olevista haitta-aineista.

Luontaisen puhdistumisen seuraamiseksi, toteamiseksi ja edistämiseksi öljyvahinkoalueelle perustetaan yhteensä neljä koealaa, joiden koko on yhteensä enintään 400 neliömetriä. Yhdellä koealalla seurataan luontaista kunnostusta ilman muita toimenpiteitä. Toiselle koealalle levitetään metsälannoitetta. Kolmannella ja neljännellä koealalla poistetaan puusto, jyrsitään ja sekoitetaan kannot ja maapohja mahdollisimman tasaiseksi kerrokseksi noin puolen metrin syvyydeltä ja lisätään metsälannoitetta. Tällöin saadaan tilanne, jossa voidaan seurata sekä luontaista puhdistumista että lannoituksen ja ilmastuksen keinoin avustettua puhdistumista. Maanpinnan jyrsinnän odotetaan edistävän öljyn poistumista maaperästä.

Luontaisen puhdistumisen ympäristövaikutukset ovat vähäisiä. Ne rajoittuvat puuston poistoon ja maapohjan jyrsintään koealoilla sekä metsälannoituksen käyttöön. Mikäli luontainen puhdistuminen ei onnistu, voidaan öljyvahinkoalueen maaperä kunnostaa myös vaihtamalla maamassat puhtaisiin. Tässä tapauksessa Neste Oilin pitää esittää Kainuun ELY-keskukselle hyväksyttäväksi suunnitelma vaihtoehtoisen kunnostusmenetelmän käytöstä sekä sen ympäristövaikutuksista.

Liite: Kainuun ELY-keskuksen päätös 30.4.2014

Lisätietoja:
Kainuun ELY-keskus, yksikön päällikkö Sari Myllyoja, p. 029 502 3833

Päivitetty