Tiedotteet 2017

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus kesäkuu 2017 (Kaakkois-Suomi)

Työttömiä työnhakijoita 9,4 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli kesäkuun lopussa yhteensä 20 471 työtöntä työnhakijaa, 9,4 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Koko maassa työttömänä oli 320 126 (- 12,6 %).

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 14,6 %. Kymenlaaksossa osuus oli 15 % ja Etelä-Karjalassa 14,1 % (koko maa 12,2 %). Kunnittain tarkasteltuna korkein työttömyysaste oli Kotkassa (18,2 %) ja matalin Luumäellä (9,8 %).

Työttömien määrä pieneni kaikissa Kaakkois-Suomen seutukunnissa. Kehitys oli suotuisinta Kotkan-Haminan ja Lappeenrannan seuduilla.

Työttömien määrä pieneni eniten rakennus- ja korjaustyöntekijöiden ammattiryhmässä.

Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys laski edelleen

Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 16,4 % edellisvuotta vähemmän. Nuorten työttömien määrä oli laskusuunnassa jokaisessa seutukunnassa. Yli 50-vuotiaita oli työttömänä 8 292 eli 5,6 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pitkäaikaistyöttömiä kesäkuun lopussa oli 9,4 % vähemmän kuin vuosi sitten.

Uusia avoimia työpaikkoja 16 % vähemmän kuin vuosi sitten

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli kesäkuun aikana avoinna 1 373 uutta työpaikkaa. Uusien paikkojen määrä oli pienempi kuin vuosi sitten (- 16 %, - 260 kpl). Avoimien työpaikkojen määrä oli pienentynyt määrällisesti eniten asiantuntijoiden ammattiryhmässä. Myös toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöiden ammattiryhmässä lasku oli merkittävää. Erityisasiantuntijoiden ammattiryhmässä oli nähtävissä selvää nousua. Eniten uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin myyntiedustajille, myyjille, koulunkäyntiavustajille ja kodinhoitajille (kotipalvelutoiminta).

Palveluissa olevien määrä laski viime vuodesta

Kesäkuun lopussa aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli 6 907 henkilöä, mikä on 852 henkilöä (- 11 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Aktivointiaste (25,2 %) oli hieman matalampi kuin edellisvuonna.

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus, kesäkuu 2017 (pdf.)


Päivitetty