Tiedotteet 2017

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus elokuu 2017 (Kaakkois-Suomi)

Työttömiä työnhakijoita 12,4 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli elokuun lopussa yhteensä 18 262 työtöntä työnhakijaa. Se on 12,4 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Koko maassa työttömiä oli 288 745 (- 15,7 %). Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 13,1 %. Kymenlaaksossa osuus oli 13,6 % ja Etelä-Karjalassa 12,4 % (koko maa 11,0 %). Kunnittain tarkasteltuna korkein työttömyysaste oli Kotkassa (16,1 %) ja matalin Taipalsaarella (8,8 %). Työttömien määrä pieneni kaikissa Kaakkois-Suomen seutukunnissa. Kehitys oli suotuisinta Kotkan-Haminan ja Lappeenrannan seuduilla.

Työttömyys laski kaikissa ammattiryhmissä, eniten rakennus, korjaus- ja valmistustyöntekijöillä (- 635 henkilöä). Suhteellinen vähennys oli 16 %.

Työttömien määrä oli vähentynyt kaikissa ikäryhmissä, eniten 20–24-vuotiailla. Elokuun lopussa alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 2 334, mikä on 17 % (- 481 henkilöä) vähemmän kuin edellisen vuoden elokuussa. Koko maassa nuorten työttömien määrä väheni 21 %. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä oli laskusuunnassa jokaisessa seutukunnassa. Yli 50-vuotiaita oli työttömänä 7 842 eli 9 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pitkäaikaistyöttömiä elokuun lopussa oli 14 % vähemmän kuin vuosi sitten.

Uusia avoimia työpaikkoja 23 % vähemmän kuin vuosi sitten

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli elokuun aikana avoinna 1 480 uutta työpaikkaa. Uusien paikkojen määrä oli pienempi kuin vuosi sitten (- 23 %, 439 kpl). Avoimien työpaikkoja oli viime vuoden elokuuhun verrattuna vähemmän Kouvolan, Imatran ja Lappeenrannan seutukunnissa. Sen sijaan Kotkan seudulla oli 45 % ( + 142 kpl) enemmän työpaikkoja kuin vuosi sitten.

Palveluissa olevien ja työllistettyjen määrät laskivat viime vuodesta

Elokuun lopussa aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli 7 238 henkilöä, mikä on noin 900 henkilöä (- 11 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Aktivointiaste oli 28,4 % eli hieman korkeampi kuin edellisvuonna. Palkkatuella työllistettyjä oli elokuun lopussa yhteensä 1 680 henkilöä. Määrä on noin 26 % pienempi kuin vuosi sitten.


Päivitetty