Tiedotteet 2018

Kaakkois-Suomeen yli 1,5 miljoonaa yritystukia ja ESR-hankerahoitusta (Kaakkois-Suomi)

Hämeen ELY-keskus on myöntänyt heinä-syyskuussa 2018 Kaakkois-Suomeen yhteensä yli 1,5 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) yritysrahoitusta, Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankerahoitusta sekä kansallista rahoitusta yritysten kehittämispalveluihin. Rahoituksesta 52 % muodostui erilaisista yritystuista ja loput ESR-hankkeista.

Etelä-Karjalasta Intiaan yritysrahoituksella

Erilaisia yritystukia myönnettiin Kaakkois-Suomeen yhteensä 795 862 euroa. Yrityksen kehittämisavustuksen osuus summasta on 547 410 euroa. Tästä 78 % kohdistui Kymenlaaksoon ja loput Etelä-Karjalaan. Kymenlaaksossa käynnistyi lisäksi yksi yrityksen toimintaympäristön kehittämishanke, jonka suuruus on 164 640 euroa. Yritysten kehittämispalveluihin myönnettiin yhteensä 83 812 euroa.

Suurimman rahoituksen on saanut Kouvolan Herkku Oy tuotantolaitoksen investointeihin. Tavoitteena on luoda työpaikkoja sekä kehittää kilpailukykyistä elintarviketeollisuutta Kouvolaan. Muita rahoitusta saaneita yrityksiä Kymenlaaksossa ovat Kovi Oy sekä toimintaympäristöavustusta saanut Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy.

Etelä-Karjalassa käynnistyi kolme uutta yrityksen kehittämishanketta, joista rahoitukseltaan suurin on Xenia Tours Oy:n kansainvälistymishanke. Hankkeen puitteissa suoritetaan markkinatutkimusta Intiassa. Muut kehittämisavustusta saaneet yritykset Etelä-Karjalassa ovat Tehohydro Oy sekä Litmala Group Oy.

Ohjaamo rantautuu Pyhtäälle

ESR-hankkeisiin Kaakkois-Suomessa myönnettiin yhtensä 753 035 euroa. Alueella käynnistyi kolme uutta ESR-hanketta, joista yksi Etelä-Karjalassa ja yksi Kymenlaaksossa sekä yksi maakuntien yhteinen. Rahoitukseltaan suurin on Imatran kaupungin Pitkäaikaistyöttömästä työlliseksi -hanke. Tavoitteena on erityisesti imatralaisten pitkäaikaistyöttömien miesten ammatillisen osaamisen päivittäminen vastaamaan työmarkkinoiden tarpeita. Molemmissa maakunnissa toteutettava SYKÄYS -hanke puolestaan pureutuu nuorten työllistämisen ongelmiin. Tavoitteena on kehittää nuorten työllistymisvalmiuksia sekä vahvistaa erilaisten järjestöjen roolia työnantajina.

Pyhtään kunnan Pärjään Pyhtäällä - Pyhtään Ohjaamo -hanke tuo jo valtakunnallisesti levinneen Ohjaamo-konseptin Pyhtäälle. Ohjaamo tarjoaa matalan kynnyksen palveluja alle 30-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat ohjausta ja tukea arkeen sekä koulutukseen ja työelämään liittyen. Pyhtään Ohjaamolla on pysyvän toimipisteen lisäksi myös liikkuva yksikkö, jolla palvelut viedään suoraan nuorten luo.

Etelä-Suomeen yhteensä 7 miljoonaa euroa yritys- ja hankerahoitusta

Hämeeseen, Kaakkois-Suomeen ja Uudellemaalle myönnettiin heinä-syyskuussa 2018 yhteensä 7 miljoonaa euroa yritys- ja hankerahoitusta.

Rahoituksesta lähes 5 miljoonaa euroa muodostui uusista alueellisista ja valtakunnallisista Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankkeista. Aluehankkeisiin myönnettiin hieman yli 2,8 miljoonaa euroa ja uusia hankkeita käynnistyi yhteensä 10, joista neljä Uudellamaalla. Alueellisten hankkeiden lisäksi rahoitettiin yksi uusi hanke valtakunnalliseen Luovaa osaamista -kokonaisuuteen sekä kolme hanketta 6Aika -hankekokonaisuuteen. Näiden hankkeiden rahoitusosuus on 2,1 miljoonaa euroa.

Erilaisten yritystukien osuus rahoituksesta oli hieman yli 2 miljoonaa euroa. Yrityksen kehittämisavustusta Etelä-Suomen alueelle myönnettiin yhteensä lähes 1,2 miljoonaa euroa ja toimintaympäristöavustusta 164 640 euroa Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Kehittämisavustusta sai 22 yritystä ja toimintaympäristöavustuksia myönnettiin yksi.

Yritysten kehittämispalveluihin myönnettiin 748 788 euroa kansallista rahoitusta. Tämä muodostui yritysten analyysi-, konsultointi- ja koulutuspalveluista. Konsultointipalvelujen osuus kokonaissummasta on 68 % ja koulutuksen 28 %. Käynnistyneissä koulutuksissa on mukana 50 pk-yritysten johto- ja avainhenkilöä. Kehittämispalvelujen rahoituksesta 64 % kohdentui Uudellemaalle.

 

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Sinikka Kauranen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 151

Kaikki Etelä-Suomen alueella rahoitetut ESR-hankkeet ja yritystuet löytyvät maakunnittain www.rakennerahastot.fi -sivuston Etelä-Suomen osiosta Toimintaa ja tuloksia - Rahoitetut hankkeet.

Tiedotus:

Viestintäasiantuntija Miira Pakkala, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 176

Liitteet:


Päivitetty