Tiedotteet 2017

Kaakkois-Suomeen yli 1,2 miljoonaa yritys- ja ESR-hankerahoitusta

Neljällä uudella hankkeella tukea työllistymiseen sekä tuottavuuden ja työhyvinvoinnin lisäämiseen

Etelä-Karjalaan ja Kymenlaaksoon myönnettiin heinä-syyskuussa 2017 yhteensä hieman yli 800 000 euroa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankerahoitusta. Rahoitettuja ESR-hankkeita on yhteensä neljä. Etelä-Karjalan kaksi hanketta keskittyvät tuottavuuden ja työhyvinvoinnin lisäämiseen alueella ja Kymenlaakson hankkeet pyrkivät lisäämään nuorten työllistymisen edellytyksiä.

Suurimman rahoituksen, 267 752 euroa, on saanut Haminan kaupunki Ohjaamo Hamina – yhteiset ympyrät -hankkeeseen. Ohjaamo tarjoaa tukea ja tietoa alle 30-vuotiaille nuorille eri elämäntilanteissa. Tavoitteena on tarjota yhdenmukaista ja tiivistä palvelua, jonka avulla nuori löytää polun koulutukseen tai työelämään.

ESR-rahoitusta saivat lisäksi Etelä-Karjalan liitto Tuottavuutta ja työhyvinvointia Etelä-Karjalassa -hankkeeseen sekä Saimaan Ammattikorkeakoulu Oy Tuottavasti moninainen -hankkeeseen. Hankkeissa etsitään ratkaisuja tuottavuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi alueen yrityksissä ja julkisilla työpaikoilla. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy sai rahoitusta Summa -pelillistetty vertaisauttaminen nuorten työllistymisessä -hankkeeseen. Hankkeessa kehitetään työnhakuun ja työllistymiseen liittyvistä vaiheista pelillinen kokonaisuus, jossa nuori pääsee erilaisten tehtävien kautta parantamaan omia työllistymisen edellytyksiään.

Innovaatioita mehiläistenhoitoalalle yritystuella

Yritysten kehittämishankkeisiin Kaakkois-Suomessa myönnettiin yhteensä 421 270 euroa, joka kohdistui kokonaisuudessaan Kymenlaaksoon. Avustusta saaneita yrityksiä on yhteensä viisi. Rahoituksella tuettiin pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä.

Paradise Honey Oy:n uusien tuotteiden kehittämishanke on saanut suurimman yksittäisen rahoituksen Kaakkois-Suomen alueella. Yrityksen tavoitteena on kehittää uusia innovaatioita mehiläistenhoitoalalle. AT-Air Oy Kotkassa sai rahoitusta uudenlaisen ilmanlämpöpumpun kehitykseen. Uudella prototyypillä pyritään ratkaisemaan perinteisten ilmanlämpöpumppujen ongelmia.

Kaakkois-Suomen alueella yritysten kehittämispalveluihin myönnettiin rahoitusta 23 436 euroa. Rahoitus kohdentui yritysten analyysi- ja konsultointihankkeisiin, joita toteutetaan yhteensä kuusi. Etelä-Karjalan alueella rahoitusta myönnettiin 3 348 euroa yhteen hankkeeseen. Kymenlaakson alueella rahoitusta myönnettiin viiteen hankkeeseen yhteensä 20 088 euroa.Kuvat 1 ja 2. Rahoituksen jakautuminen Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa

 

Etelä-Suomeen yhteensä 6,9 miljoonaa euroa yritys- ja hankerahoitusta

Hämeeseen, Kaakkois-Suomeen ja Uudellemaalle myönnettiin heinä-syyskuussa 2017 yhteensä 6,9 miljoonaa euroa yritys- ja hankerahoitusta. Siitä yli 1,3 miljoonaa muodostui yritysrahoituksesta ja loput Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankerahoituksesta. Alueittain Uudenmaan osuus kokonaisrahoituksesta oli yli 2,2 miljoonaa, Kaakkois-Suomen hieman reilut 1,2 miljoonaa ja Hämeen yli 1,4 miljoonaa euroa. Valtakunnallisiin hankkeisiin, joihin osallistuu toteuttajia Uudeltamaalta, Päijät-Hämeestä ja Kaakkois-Suomesta, myönnettiin rahoitusta lähes 2 miljoonaa euroa. Rakennerahastorahoitusta ja kansallisia yritystukia Etelä-Suomen alueella hallinnoi Hämeen ELY-keskus.

Yritysten kehittämisavustusta Etelä-Suomen alueella myönnettiin yhteensä 948 700 euroa. Rahoituksesta noin 44 % kohdentui Kaakkois-Suomeen, 38 % Hämeeseen ja loput Uudellemaalle. Kehittämisavustusta sai yhteensä 20 hanketta. Yritysten toimintaympäristöavustuksista ei tehty päätöksiä ko. kaudella.

Yritysten kehittämispalveluihin sidottiin Etelä-Suomen alueella rahaa yhteensä 420 112 euroa. Tämä kohdentui yritysten analyysi- ja konsultointihankkeisiin. Uusia yritysten avainhenkilöille tarkoitettuja koulutusohjelmia käynnistyy loppuvuodesta 2017. Suurin osa rahoituksesta kohdistui Uudellemaalle.

Alueellisen ESR-rahoituksen puolella rahoitettiin hankkeita toimintalinjalle 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus yhteensä yli 3,5 miljoonan euron edestä. Kesän ja alkusyksyn aikana on tehty rahoituspäätöksiä alkuvuodesta 2017 käynnissä olleen hankehaun hankkeisiin. Syksyn alueellinen hankehaku päättyi lokakuun alussa ja uusia hakemuksia on otettu käsittelyyn yhteensä 68.


Kuva 3. Hämeen ELY-keskuksen rahoitusyksikön yritysrahoitus ja ESR-hankerahoitus toimintalinjoittain Hämeessä, Kaakkois-Suomessa ja Uudellemaalla heinä-syyskuussa 2017.

 

Lisätietoja

Yksikön päällikkö Sinikka Kauranen: Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 151

Kaikki Etelä-Suomen alueella rahoitetut ESR-hankkeet ja yritystuet löytyvät maakunnittain www.rakennerahastot.fi-sivuston Etelä-Suomen osiosta Toimintaa ja tuloksia - Rahoitetut hankkeet.

Tiedotus: Suunnittelija Miira Pakkala, Hämeen-ELY-keskus, puh. 0295 025 176

Liitteet


Päivitetty