Tiedotteet 2018

Kaakkois-Suomeen lähes miljoona euroa yritys- ja ESR-hankerahoitusta (Kymenlaakso ja Etelä-Karjala)

Potkua nuorten työllistymiseen sekä osaamista metsäalalle Euroopan sosiaalirahaston tuella

Hämeen ELY-keskus on myöntänyt loka-joulukuussa 2017 Kymenlaaksoon ja Etelä-Karjalaan yhteensä 468 954 euroa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankerahoitusta. Rahoitettuja uusia ESR-hankkeita on yhteensä kolme, joista kaksi Kymenlaaksossa ja yksi Etelä-Karjalassa.

Kymenlaaksossa Kouvola Innovation Oy auttaa Rekrystä toimeen -hankkeessaan erityisesti toiselta asteelta valmistuneita nuoria kehittämään työnhaku - ja työelämätaitojaan. Hankkeen tavoitteena on edistää nuorten ja työnantajien välistä keskustelua sekä ymmärrystä. Pk-yrityksille tarjotaan apua rekrytoinnissa ja nuoria perehdytetään työelämään.

Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä yhdessä Suomen Metsäkeskuksen kanssa sai rahoituksen MOTO - Osaamisen väylä metsäalalle -hankkeeseen. Hankkeen päätavoitteena on luoda työpaikan, oppilaitoksen ja opiskelijan välisiä kohtaamisväyliä metsäalalle. Uusien opinto- ja urapolkujen avulla tarjotaan opiskelijoille väyliä työelämään ja tehostetaan tutkinnon suorittamista.

Lisäksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy on saanut rahoitusta Sukupolviälykäs NEET-nuorten mentorointi -kansainväliseen hankevalmisteluun. Valmisteluhankkeen tavoitteena on luoda kansainvälinen yhteistyöverkosto varsinaisen kansainvälisen yhteistyön hankehakemuksen laatimista varten. Valtakunnallinen kv-hankehaku päättyy 11.5.2018.

Yrityksen kehittämisavustuksista ja -palveluista vauhtia kasvuun

Yritysten kehittämisavustusta Kaakkois-Suomessa myönnettiin yhteensä 386 665 euroa, josta noin 70 % kohdistui Etelä-Karjalaan ja loput Kymenlaaksoon. Avustusta saaneita yrityksiä on yhteensä kuusi. Rahoituksella tuetaan pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä.

Etelä-Karjalassa ITA Nordic Oy sekä Imatran Kone Oy saivat molemmat avustusta monitoimisorven hankintaan. Lisäksi Workseed Oy sai rahoitusta kansainvälisen liiketoiminnan käynnistämiseen. Kymenlaaksossa suurimman avustuksen sai Koneistus Vilco Oy CNC-monitoimisorven hankintaan.

Kaakkois-Suomen alueella yritysten kehittämispalveluihin myönnettiin rahoitusta 78 070 euroa. Rahoituksella tarjottiin yhteensä 21 yritykselle analyysi- ja konsultointipalveluita. Etelä-Karjalan alueella 9 yritystä ja Kymenlaaksossa 12 yritystä olivat mukana Hämeen ELY-keskuksen rahoittamissa kehittämispalveluissa.


Kuvat 1 ja 2. Rahoituksen jakautuminen Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.

 

Etelä-Suomeen yhteensä yli 10,4 miljoonaa euroa yritys- ja hankerahoitusta

Hämeeseen, Kaakkois-Suomeen ja Uudellemaalle myönnettiin loka-joulukuussa 2017 yhteensä yli 10,4 miljoonaa euroa yritys- ja hankerahoitusta. Rahoituksesta yli 8,5 miljoonaa euroa kohdentui Euroopan sosiaalirahaston (ESR) valtakunnallisiin sekä suurten kaupunkien 6Aika -hankkeisiin. Valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien hankkeisiin osallistuu toteuttajia useista eri maakunnista. Alueellisiin ESR-hankkeisiin myönnettiin hieman yli 700 000 euroa ja erilaisiin yritystukiin 1,1 miljoonaa euroa. Rakennerahastorahoitusta ja kansallisia yritystukia Etelä-Suomen alueella hallinnoi Hämeen ELY-keskus.

Yritysten kehittämisavustusta Etelä-Suomen alueella myönnettiin yhteensä 614 535 euroa. Rahoituksesta noin 63 % kohdentui Kaakkois-Suomeen ja loput Hämeeseen. Kehittämisavustusta sai yhteensä 16 hanketta. Yritysten toimintaympäristöavustuksista ei tehty päätöksiä ko. kaudella.

Yritysten kehittämispalveluihin myönnettiin rahaa yhteensä 512 889 euroa. Tämä kohdentui yritysten analyysi- ja konsultointipalveluihin, joita sai yhteensä 137 yritystä. Rahoituksesta 69 % kohdentui Uudellemaalle. Uusia yritysten avainhenkilöille tarkoitettuja koulutusohjelmia käynnistyy alkuvuodesta 2018.

Alueellisen ESR-rahoituksen puolella rahoitettiin neljä uutta hanketta, jotka saivat rahoitusta yhteensä 727 387 euroa. Syksyllä päättyneen aluehaun hankkeet tulevat pääosin rahoitettaviksi alkuvuoden 2018 aikana. Seuraavaa alueellinen hankehaku päättyy 1.3.2018.


Kuva 3. Hämeen ELY-keskuksen rahoitusyksikön yritysrahoitus ja ESR-hankerahoitus toimintalinjoittain Hämeessä, Kaakkois-Suomessa ja Uudellamaalla loka-joulukuussa 2017.

 

Lisätietoja

Yksikön päällikkö Sinikka Kauranen: Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 151

Kaikki Etelä-Suomen alueella rahoitetut ESR-hankkeet ja yritystuet löytyvät maakunnittain www.rakennerahastot.fi-sivuston Etelä-Suomen osiosta Toimintaa ja tuloksia - Rahoitetut hankkeet.

Tiedotus: Suunnittelija Miira Pakkala, Hämeen-ELY-keskus, puh. 0295 025 176

 

Liitteet

 


Päivitetty