Tiedotteet 2018

Kaakkois-Suomeen 2,8 miljoonaa euroa yritys- ja ESR-hankerahoitusta (Kymenlaakso ja Etelä-Karjala)

Hämeen ELY-keskus on myöntänyt tammi-maaliskuussa 2018 Kaakkois-Suomeen 2,8 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) yritysrahoitusta, Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankerahoitusta sekä kansallista rahoitusta yritysten kehittämispalveluihin. Summasta reilut 1,6 miljoonaa kohdentui yhdeksään uuteen ESR-hankkeeseen ja loput yritysten kehittämisavustuksiin ja -palveluihin.

Sirkustoiminnalla syrjäytymistä vastaan

Etelä-Karjalassa on käynnistynyt kolme uutta ESR-hanketta. Näistä suurimman rahoituksen on saanut Saimaan ammattikorkeakoulu Oy hankkeeseen PRIMA - Osaamisella kasvua ja kilpailukykyä eteläkarjalaiseen teollisuuteen. Tavoitteena on nopeuttaa reagointia yritysten muuttuviin tarpeisiin koulutustoteutuksia kehittämällä. Etelä-Karjalassa on merkittävä tarve lisätä kansainvälisten ja kasvuhaluisten yritysten määrää, johon hankkeen toimilla pyritään vastaamaan. Kaksi muuta alueella rahoitettua ESR-hanketta ovat kansainvälisten hankkeiden valmisteluhankkeita.

Kymenlaakson alueella on käynnistynyt kuusi uutta ESR-hanketta. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy on saanut rahoitusta Circus Maximus -hankkeeseen yhdessä Haminan teinisirkus Oy:n kanssa. Hanke pyrkii ennaltaehkäisemään nuorten syrjäytymistä sosiaalisen sirkuksen keinoin Haminassa. Hankkeen työpajoissa työskentelyyn kuuluvat sirkustaiteen menetelmät, kuten jonglööraus, kiinalaiset lautaset ja akrobatia.

Suurimman rahoituksen Kymenlaaksossa on saanut niin ikään Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy yhdessä kahden osatoteuttajan kanssa Digiaktorit -hankkeeseen. Tavoitteena on kehittää nuorten digitaalista osaamista koulutukseen ja työelämään hakeutuessa sekä kehittää myös ohjaushenkilöstön digitaitoja.

Vauhtia yrityksen kansainvälistymiseen kehittämisavustuksella

Yritysten kehittämishankkeisiin Kaakkois-Suomessa myönnettiin yhteensä hieman yli miljoona euroa, josta 80 % kohdistui Kymenlaaksoon ja loput Etelä-Karjalaan. Kehittämisavustusta saaneita yrityksiä on yhteensä kahdeksan, joista viisi sijaitsee Kymenlaaksossa.

Kymenlaaksossa suurimman kehittämisavustuksen on saanut Kotkalainen Juhani Haavisto Oy kansainvälisen kasvun vauhdittamiseen. Investoinneilla uusiin koneisiin ja automaatioon haetaan lisää kannattavuutta ja alennetaan yksikkökustannuksia. Etelä-Karjalassa suurimman kehittämisavustuksen on saanut Laitex Oy Lappeenrannasta niin ikään yrityksen kansainvälisen kasvun vauhdittamiseen.


Kuvat 1. ja 2. Rahoituksen jakautuminen Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa.

Etelä-Suomeen yhteensä yli 10,8 miljoonaa euroa yritys- ja hankerahoitusta

Hämeeseen, Kaakkois-Suomeen ja Uudellemaalle myönnettiin tammi-maaliskuussa 2018 yhteensä yli 10,8 miljoonaa euroa yritys- ja hankerahoitusta. Rakennerahastorahoitusta ja kansallisia yritystukia Etelä-Suomen alueella hallinnoi Hämeen ELY-keskus.

Rahoituksesta yli 5,6 miljoonaa euroa muodostuu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) aluehankkeista. Uusia ESR-hankkeita käynnistyi yhteensä 34 ja suurin osa syksyn hankehaussa saapuneista hakemuksista on nyt saanut rahoituspäätöksen. Alueellisten hankkeiden lisäksi käynnistyi kahdeksan uutta valtakunnallista ESR-hanketta teemoista Kotona suomessa ja Tuottavaa ja tuloksellista työelämää yhteistyöllä. Valtakunnallisten hankkeiden rahoitusosuus on hieman alle 2,5 miljoonaa euroa.

Erilaisten yritystukien osuus rahoituksesta on yli 2,6 miljoonaa euroa. Yritysten kehittämisavustusta Etelä-Suomen alueelle myönnettiin yhteensä yli 1,8 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Tästä 59 % kohdentui Kaakkois-Suomeen ja loput Hämeeseen. Kehittämisavustusta sai yhteensä 24 hanketta. Lisäksi Päijät-Hämeeseen rahoitettiin yksi yrityksen toimintaympäristön kehittämishanke, jonka suuruus on 259 810 euroa.

Yritysten kehittämispalveluihin myönnettiin yhteensä 584 387 euroa kansallista rahoitusta. Tämä muodostui yritysten analyysi- ja konsultointipalveluista, joita sai yhteensä 141 yritystä. Rahoituksesta 78 % kohdentui Uudellemaalle.


Kuva 3. Hämeen ELY-keskuksen rahoitusyksikön ESR- ja EAKR -rahoitus sekä kansallinen yritysrahoitus Hämeessä, Kaakkois-Suomessa ja Uudellamaalla tammi-maaliskuussa 2018.

Lisätietoja

Yksikön päällikkö Sinikka Kauranen: Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 151

Kaikki Etelä-Suomen alueella rahoitetut ESR-hankkeet ja yritystuet löytyvät maakunnittain -sivuston Etelä-Suomen osiosta Toimintaa ja tuloksia - Rahoitetut hankkeet.

Tiedotus: Viestintäasiantuntija Miira Pakkala, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 176

Liitteet


Päivitetty