Tiedotteet 2019

Juvan Jukajärven ja Kuhalammen kunnostamistarpeita ja toiveita vedenkorkeudesta kartoitetaan - vastaa kyselyyn! (Etelä-Savo) 

Etelä-Savon ELY-keskus ja Juvan kunta selvittävät kyselyn avulla vesistön käyttäjien näkemyksiä Juvan Jukajärven ja Kuhalammen tilasta ja vedenkorkeuksista. Kyselyssä kartoitetaan vesien tilassa ilmenneitä ongelmia sekä vedenkorkeudesta aiheutuneita haittoja. Tavoitteena on selvittää Jukajärven vedenkorkeuden vaihteluille sopivat tasot, jotka vastaavat nykyisiin virkistyskäytön ja vesiluonnon tarpeisiin. 

Sähköiseen kyselyyn voi osallistua 31.1.2020 saakka Juvan kunnan Internet-sivuilla www.juva.fi. Vastauksia toivotaan mahdollisimman paljon Jukajärven ja Kuhalammen rannanomistajilta ja vesistön käyttäjiltä. Myös Polvijoen vesistön käyttäjät voivat vastata kyselyyn. 

Kysely on osa Jukajärven ja Kuhalammen nykytilan selvitys- ja kunnostushanketta sekä Jukajärven pohjapadon suunnitteluhanketta. Hankkeiden vetäjänä toimii Juvan kunta, joka on saanut hankkeisiin tukea ELY-keskuksen harkinnanvaraisista avustuksista. Kunnostushankkeen tavoitteena on suunnitella valuma-alueella ja kohdevesistöissä toteutettavia kunnostustoimenpiteitä, jotka parantavat kohdevesistöjen tilaa ja edistävät niiden virkistyskäyttöä.  Hankkeessa selvitetään Jukajärveen ja Kuhalampeen tulevaa kuormitusta ja vesistöjen nykytilaa, määritetään kunnostuksen tarvealueet sekä laaditaan kunnostuksen yleissuunnitelma.  

Huonokuntoinen säännöstelypato pyritään korvaamaan pohjapadolla 

Jukajärven vedenpintaa laskettiin vuonna 1964 maanviljelyn tarpeita ajatellen. Jukajärveä on säännöstelty sen jälkeen Jukajärven järvenlaskuyhtiön toimesta Polvijoen säännöstelypadolla. Nykyisellään pato vuotaa ja on huonokuntoinen. Pohjapadon suunnitteluhankkeessa selvitetään, voisiko nykyisen säännöstelypadon korvata pohjapadolla. Tavoitteena on Jukajärven vedenkorkeuksien vakiinnuttaminen sopivalle tasolle. Samalla voitaisiin kunnostaa Polvijokeen luonnonmukainen koskiuoma vaelluskalojen nousun mahdollistamiseksi sekä kunnostaa koski kalojen lisääntymis- ja poikasalueiksi. 

Jukajärvi. Kuva: Liisa Muuri
 

Linkki: 

  • Kysely (avoinna 31.1.2020 saakka)

Lisätietoja:  

Vesistöasiantuntija Liisa Muuri, Etelä-Savon ELY-keskus, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p. 0295 024 029 (kunnostushanke) 

Vesitalousasiantuntija Tarmo Muuri, Etelä-Savon ELY-keskus, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p. 0295 024 031 (pohjapatohanke)  

Tekninen johtaja Vesa Kankkunen, Juvan kunta, etunimi.sukunimi@juva.fi, p. 040 013 6209


Päivitetty