Tiedotteet 2018

Jokakesäinen sinilevätilanteen seuranta alkaa jälleen (Pohjois-Karjala)

Levätilannetta seurataan jo 21. kesää Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), ELY-keskusten, kuntien ja vapaaehtoisten havaitsijoiden yhteistyönä. Koulutetut havaitsijat tekevät vakiokohteissa havainnot silmämääräisesti viikoittain tiistain-keskiviikon aikana kesä-syyskuussa. Koko Suomen kattavan havainnoinnin tavoite on saada yleiskuva sisävesien ja merialueen sinilevätilanteesta.

Pohjois-Karjalan leväseuranta 2018 ja ensimmäiset tulokset

Pohjois-Karjalan ELY-keskus hoitaa leväseurantaa alueellaan vapaaehtoisten havaitsijoitten kanssa. Seurannassa on 21 paikkaa. Havaintopisteillä ei havaittu sinilevää kesäkuun alussa (5.6.−6.6.2018). Havainnointi kuvaa vain kyseisen paikan levätilannetta eikä koko järven tilannetta. Tuulien ja virtausten vaikutuksesta levien esiintymistilanne voi muuttua nopeasti.

Pintaveden lämpötila oli 7.6. aamulla Pielisellä, Nurmeksessa 8,1 oC eli pitkänajan keskiarvon alapuolella (Vesistöjen pintaveden lämpötilat).

Muut levähavainnot

Valtakunnallisen levätilanteen seurannan lisäksi Pohjois-Karjalan ELY-keskus ottaa vastaan tietoja levähavainnoista maakunnan alueelta, myös levänäytteitä (linkki ohjeeseen). Järviwiki.fi-palveluun voivat kaikki tallentaa havaintojaan järvien levätilanteesta ja myös muita järvikohtaisia havaintojaan.

Levätilanteesta tiedottaminen

Kaikki levätilannetiedot kootaan Järviwikiin levätilannesivuille, www.jarviwiki.fi.  Leväkatsaukset tehdään kesä−elokuussa koko maan tilanteesta ymparisto.fi -verkkopalveluun torstaisin: www.ymparisto.fi/levatilanne
Pohjois-Karjalan ELY-keskus tekee leväkatsauksia muutaman kerran kuukaudessa torstaisin kesä−syyskuussa: www.ely-keskus.fi/web/ely/levatilanne

Lisätietoja

Vesistöasiantuntija Minna Kukkonen, puh. 0295 026 114, minna.kukkonen(at)ely-keskus.fi

 


Päivitetty