Tiedotteet 2017

Jätteenkuljettajien luvissa runsaasti puutteita (Pohjois-Savo)

Pohjois-Savon ELY-keskus ja poliisi valvovat jätteiden kuljetusta Kuopiossa kahtena päivänä syyskuussa. Ensimmäinen valvontapäivä toteutettiin perjantaina 8.9. ja toinen valvontapäivä on keskiviikkona 13.9.2017. Perjantain valvontapäivä osoitti, että tarvetta tämän kaltaiselle valvonnalle on.

Ensimmäisenä valvontapäivänä jätekuljetusten luvissa havaittiin runsaasti puutteita. Pysäytetyistä jätteenkuljettajista vain puolella oli jätehuoltorekisterimerkintä kunnossa, ja rekisteriin kuuluvistakin vain alle puolella oli jätehuoltorekisteriote mukanaan. 

Kenen tulee kuulua jätehuoltorekisteriin ja mitä lupia tarvitaan?

Jätekuljetuksista Suomen sisällä säädetään sekä jätelaissa (646/2011) että jäteasetuksessa (179/2012). Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) ylläpitävät jätehuoltorekisteriä, johon jokaisen ammattimaisesti jätettä kuljettavan tai välittävän toimijan on tehtävä hakemus toiminnan hyväksymiseksi. Hakemus rekisteriin tehdään sille ELY-keskukselle, jonka toimialueella suurin osa jätteen kuljettajan toiminnasta tapahtuu. Jätteiden kuljettajan on pidettävä jätehuoltorekisteriotetta aina mukana.

Jätehuoltorekisteriin kuulumisen lisäksi on huolehdittava asianmukaisesta siirtoasiakirjasta, joka varmistaa jätteiden turvallisen kuljetuksen ja käsittelyn. Siirtoasiakirja tarvitaan esimerkiksi vaarallista jätettä, sako- ja umpikaivolietettä tai rakennus- ja purkujätettä kuljetettaessa. Myös siirtoasiakirja on pidettävä jätekuljetuksen mukana.

Lupa-asiat ja ajoneuvon kunto tarkkailussa

Jätteenkuljettajien valvontatempauksessa tarkastetaan paitsi lupa-asioiden kunto, myös ajoneuvojen tekninen kunto. Jätekuljetusajoneuvojen jarrujen toiminnan tarkastamiseksi poliisilla oli perjantain valvonnassa mukanaan jarrudynamometri. Tempauksessa kuljettajille jaetaan myös tietoa jätehuoltorekisteriin liittymisvelvollisuudesta sekä siirtoasiakirjasta.

Lisätietoja:

Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristönsuojelun erityisasiantuntija Ossi Tukiainen p. 0295 026 851, ossi.tukiainen(at)ely-keskus.fi

Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristöylitarkastaja Lea Koponen p. 0295 026 812, lea.koponen(at)ely-keskus.fi


Päivitetty