Tiedotteet 2018

Jätevesineuvonnalle on vielä tarvetta, ovatko sinun jätevesiasiasi kunnossa? (Kaakkois-Suomi)

Kaakkois-Suomen ELY-keskus myöntää tänäkin vuonna ympäristöministeriön kautta tullutta rahoitusta haja-asutusalueiden kiinteistönomistajien jätevesineuvontaan. Rahoitusta neuvontaan saavat Kymijoen vesi ja ympäristö ry, Saimaan Vesiensuojeluyhdistys ry ja Suomen Kylät ry. Neuvontahankkeita on vuoden 2018 aikana sekä Kymenlaaksossa että Etelä-Karjalassa. Myönnettävien avustusten yhteissumma on 147 000 euroa, mikä on melko tarkalleen sama kuin vuonna 2017.

Neuvonnalla kannustetaan haja-asutusalueiden kiinteistönomistajia kunnostamaan jätevesijärjestelmänsä, mikäli siihen on tarvetta. Ranta-alueilla ja pohjavesialueilla puutteelliset jätevesijärjestelmät tulee kunnostaa 31.10.2019 mennessä. Neuvonnan pääpaino tulee olemaan juuri näillä alueilla. Tilastojen mukaan yli puolet riskialueiden kiinteistöistä, joita puhdistusvaatimus koskee, ei vielä puhdista jätevesiään kunnolla.

Jätevesineuvonta on maksutonta ja puolueetonta ja sitä saa joko yleisneuvontana tai kiinteistökohtaisena. Yleisneuvontaa on tarjolla erilaisissa yleisötapahtumissa ja kiinteistöillä tapahtuvan neuvonnan alueet valikoituvat kuntien ja asukkaiden esitysten mukaan. Jos oman jätevesijärjestelmän toimintaan liittyvät asiat askarruttavat, ota yhteyttä neuvojiin! Voit myös tarkistaa oman tilanteesi vesihuoltotulkin avulla.

Ympäristöministeriön rahoittamaa jätevesineuvontaa on tarjottu Kaakkois-Suomessa vuodesta 2011 alkaen joka vuosi.  Viime vuoden (2017) neuvontahankkeissa Kaakkois-Suomessa tehtiin n. 710 kiinteistökohtaista neuvontakäyntiä. Hankkeet olivat mukana n. 50 yleisötapahtumassa, joissa neuvottiin n. 1050 henkilöä. Tämän lisäksi annettiin neuvontaa puhelimitse tai sähköpostilla n. 110 kiinteistönomistajalle.

Valtakunnallinen jätevesiviikko

Valtakunnallista jätevesiviikkoa vietetään 16.4–22.4.2018. Ympäristöministeriön koordinoimalla jätevesiviikolla on tarkoitus vauhdittaa ympäristönsuojelulain (527/2014) sekä valtioneuvoston asetuksen talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017) täytäntöönpanoa. Jätevesiviikolla järjestetään erilaisia koulutus- ja neuvontatilaisuuksia eri puolilla Suomea. Katso jätevesiviikon materiaalit ja tapahtumat: www.ymparisto.fi/jatevesiviikko.

Lisätietoja:

Neuvo Kymi 2018
Kymijoen vesi ja ympäristö ry:
Projektipäällikkö Johanna Tuomainen
puh. 044 7830 952
etunimi.sukunimi(at)vesiensuojelu.fi

Jässi-hanke 2018 Lappeenrannan seudulla
Saimaan Vesiensuojeluyhdistys ry
Hankevastaava Niina Hätinen
puh. 040 504 4768
etunimi.sukunimi(at)svsy.fi

Jässi jätevesihanke Imatran seudulla
Suomen Kylät ry
Projektipäällikkö / jätevesineuvoja Jari Kurjonen
puh. 045 112 9441
etunimi.sukunimi(at)jatevesihanke.fi

Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Vesitalousasiantuntija Juha Skippari
puh. 0295 029 286
etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

 

 


Päivitetty