Tiedotteet 2018

Jääpadot ja jäiden purkautuminen aiheuttavat ongelmia Kalajoella ja Pyhäjoella (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaalla Kalajoessa ja Pyhäjoessa jäiden lähtö, jääpatojen muodostuminen ja purkautuminen ovat nostaneet viikonlopun aikana paikoin vettä pelloille ja teille. Myös rakennuksia on joutunut tulvaveden saartamaksi. Pohjoisempana Siikajoella Mankilan kylässä vesi on noussut pelloille ja katkaissut teitä. ELY-keskus varoittaa alueen eteläosassa jokien tulvimisen vuoksi paikoin nopeastikin nousevasta tulvavedestä, joka voi aiheuttaa ranta-alueilla vaaraa tai haittaa.

Alavieskassa Kalajoen jääpato siirtyi lauantaina Rahkon suvantoon. Joki on noussut padon takia uomastaan läheisille pelloille ja metsiin. Pelastuslaitos on suojannut useita taloja nousevalta vedeltä. Pelastustoimista johtovastuussa oleva Jokilaaksojen pelastuslaitos on pyytänyt virka-apua puolustusvoimilta jääpadon purkamiseen.

Pyhäjoen jäät ovat alkaneet purkautua koskipaikkojen ohella myös suvannoista lauantain aikana ja Pirttikoskella tulvavettä nostanut jääpato purkautui.  On odotettavissa, että Pyhäjoen jäät liikkuvat seuraavien päivien aikana virtaaman irrotellessa jäitä.

Myös Siikajoella Mankilan alueella tulvavesi on alkanut nousta ja jatkaa nousuaan ensi viikolla. Mankilassa tulva-alue tulee laajenemaan ja tieyhteyksiä tulee menemään poikki tulevien viikkojen aikana.

Viilenevä sää on taittamassa virtaamien nousun maakunnan joissa. Kala- Pyhä- ja Siikajoen virtaamat tulevat kuitenkin pysymään tavanomaista pidempään tulvalukemissa. Virtaamat kääntyvät uudelleen nousuun, mikäli tulevalla viikolla sää lämpenee tai saadaan vesisateita.

Kiiminkijoen tulviminen ajoittunee vappu tietämille.

Vesitilannetta ja ennusteita voi seurata verkossa ymparisto.fi -sivuilla sekä Twitterissä tilillä POPTulvat.

Lisätietoja:

Vesivararyhmän päällikkö Olli Utriainen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 040 504 7071 (kokonaistilanne)
Vesitalousasiantuntija Heli Harjula, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 050 396 4896 (Siikajoki ja pohjoisemmat joet)
Vesitalousasiantuntija Timo Hampinen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 050 396 3006 (Pyhäjoki, Kalajoki ja eteläisemmät joet)
Vesitalousasiantuntija Jukka Tuohino, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh 040 526 0059 (järvien happitilanne ja kalakuolemat)
Johtava vesitalousasiantuntija Timo Karjalainen, 040-766 0574 (operatiiviset tulvantorjuntatoimenpiteet, esim. jääsahaukset)


Päivitetty