Tiedotteet 2018

Itäsuomalaisten liikkumistottumuksia kartoitetaan jälleen (Itä-Suomi)

Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella toteutetaan syyskuun puolivälissä kahdeksan seudullista liikkumistutkimusta. Tutkimuksilla kartoitetaan asukkaiden liikkumistottumuksia sekä mielipiteitä liikenneolosuhteiden kehittämistarpeista. Tutkimukset toteuttaa Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Edellisen kerran vastaavat tutkimukset on toteutettu vuosina 2012 ja 2015.

Postikyselynä toteutettavilla liikkumistutkimuksilla selvitetään satunnaisesti valittujen asukkaiden yhden arkipäivän aikana tekemiä matkoja sekä heidän mielipiteitään liikenneolosuhteista eri kulkutavoilla liikuttaessa. Tutkimustulosten avulla muodostetaan yleiskuva itäsuomalaisten liikkumisesta ja heidän kokemistaan ongelmista. Tuloksia tarkastellaan mm. seuduittain, maakunnittain, asuinaluetyypeittäin ja väestöryhmittäin.

Tutkimukseen on valittu eri-ikäisiä asukkaita Joensuun, Keski-Karjalan, Kuopion, Mikkelin, Pielisen Karjalan, Savonlinnan, Keski-Savon ja Ylä-Savon seuduilta. Kullakin seudulla tutkimuslomake postitetaan 2 000 asukkaalle. Lisäksi Kuopion kaupungin alueella toteutetaan 2 000 asukkaan lisäotanta. On tärkeää, että mahdollisimman moni osallistuu tutkimukseen, jotta liikkumistarpeista saataisiin riittävän monipuolinen ja totuudenmukainen kuva. Tutkimukseen osallistuneiden kesken arvotaan lokakuussa kolme kappaletta Fjällräven KÅNKEN-reppuja.

Tutkimustuloksia hyödynnetään monin eritavoin seutujen ja maakuntien liikennejärjestelmän suunnittelussa ja liikennejärjestelmän tilan seurannassa.

Lisätiedot

Janne Lappalainen, Pohjois-Savon ELY-keskus, p. 0295 026 737  janne.lappalainen(at)ely-keskus.fi

Juha Heltimo, Strafica Oy, p. 050 369 4604,  juha.heltimo(at)strafica.fi

 


Päivitetty