Tiedotteet 2017

Itäisen hankinta-alueen maanteiden hoidon alueurakoiden urakkasopimukset allekirjoitettiin (Etelä-Savo, Keski-Suomi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo)

Koko Suomen maantieverkon päivittäinen hoito on jaettu 79 hoidon ja ylläpidon alueurakkaan, joista kilpailutusvuorossa oli yhteensä 19 urakkaa. Itäisellä hankinta-alueella (Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat) alueurakoita on yhteensä 21, joista kilpailutettiin kuusi. Kilpailutuksessa oli mukana Jyväskylän, Keuruun, Kiuruveden, Pielaveden, Savonlinnan ja Viinijärven alueurakat.

Jyväskylän ja Keuruun urakat voitti YIT Rakennus Oy. Kiuruveden, Pielaveden ja Viinijärven urakat voitti Destia Oy. Savonlinnan urakassa voittaja oli Lemminkäinen Infra Oy. Hyväksyttyjä tarjouksia saatiin keskimäärin 3,5 kpl/urakka. Eniten hyväksyttyjä tarjouksia saatiin Savonlinnan urakkaan (5 kpl) ja vähiten Pielaveden urakkaan (2 kpl). Tarjoushinnat olivat yhteensä 64,9 M€. Tarjousten vertailu sisälsi myös laadullisen arvioinnin, ja laatuarvioinnin hyväksytysti läpäisseistä valittiin vertailuhinnaltaan halvin tarjoaja. Tarjoushinnat alittivat tilaajan kustannusarviot n. 8 %:lla. Urakkasopimukset allekirjoitettiin elo-syyskuiden vaihteessa 2017.

Nyt kilpailutuksessa olleista alueurakoista kaikki ovat kestoltaan viisivuotisia. Ne alkavat ennen talvikautta lokakuun alusta 2017 ja päättyvät syyskuun loppuun 2022. Keuruun ja Savonlinnan alueurakoissa urakoitsija vaihtuu. Muissa jatkaa nykyinen urakoitsija.

Nyt kilpailutettujen alueurakoiden alueella on maanteitä noin 6 000 kilometriä ja kevyen liikenteen väyliä noin 400 kilometriä. Alueurakoiden keskeisiä tehtäviä ovat talvikunnossapito, sorateiden hoito, viher- ja puhtaanapitotyöt, erilaisten varusteiden ja laitteiden kuten liikennemerkkien kunnossapito sekä päällysteiden paikkaukset.

Hoidon ja ylläpidon alueurakoissa tilaaja määrittelee tiestöllä tarjottavan palvelutason. Urakoitsija puolestaan vastaa tilatun palvelutason tuottamisesta ja raportoinnista. Tilaaja seuraa urakoitsijan laatujärjestelmän toimivuutta ja varmistaa pistokokein tilatun laadun toteutumisen. Alueurakoiden toteutuksen aikaisesta valvonnasta vastaa Itäisen hankinta-alueen aluevastaavat, joita avustaa valvontakonsultti.

Lisätietoja:

Kunnossapitovastaava Marja Bäck p. 0295 026 703 tai yksikön päällikkö Vesa Partanen p. 0295 026 750

Liikenneviraston tiedote

Hoidon ja ylläpidon alueurakoitsijat 1.10.2017 - 1.10.2018


Päivitetty