Tiedotteet 2018

Itä-Suomen maaseutuohjelmat läpivalaistaan alkuvuonna (Itä-Suomi)

Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon ELY-keskukset ovat lyöneet hynttyyt yhteen maaseudun kehittämistyön arvioinnin osalta. Arvioinnissa selvitetään erityisesti, miten maaseudun kehittämistyön vaikuttavuutta voitaisiin edelleen parantaa kuluvalla ja tulevalla ohjelmakaudella. Työrukkasina toimivat Suomen Aluetutkimus FAR ja Augurix Oy.

Arviointityö on käynnistynyt ja jatkuu alkusyksyyn saakka. Arviointi keskittyy erityisesti eri alueilla vallitsevien myönteisten ja kielteisten kehityssuuntien tunnistamiseen ja niiden syiden selvittämiseen. Tämän kautta voidaan tunnistaa käytössä olevien keinojen rajoitteet ja mahdollisuudet.

Arviointiin hankitaan tietoa ja näkemyksiä erilaisista tilasto- ja rekisteriaineistoista. Tärkeimmässä asemassa on kuitenkin ohjelman kohderyhmiltä saatava kokemusperäinen tieto siitä, mitä hyötyä ohjelman tukikeinoista on käytännössä ollut. Tätä tietoa hankitaan viljelijä-, yritys- ja hanketukia saaneille suunnatulla kyselyllä maalis-huhtikuussa 2018. Mitä useampi vastaa kyselyyn, sitä luotettavampi kuva vaikutuksista ja parantamismahdollisuuksista saadaan erilaisissa tilanteissa ja olosuhteissa.

Toukokuussa järjestetään maakuntakohtaiset työpajat. Niissä työskennellään osallistavia menetelmiä käyttäen neljän teeman parissa: 1) maatalous, 2) maaseudun pienyritystoiminta, 3) ympäristö ja 4) maaseudun rakenne, kehittäminen ja instituutiot. Työpajoissa haetaan parhaita mahdollisia otteita myönteisten kehityssuuntien vahvistamiseen ja kielteisten kehityssuuntien kääntämiseen. Työpajat järjestetään 2.5.2018 Etelä-Savossa, 4.5.2018 Pohjois-Karjalassa ja 7.5.2018 Pohjois-Savossa. Lisäksi haastatellaan erikseen joitakin avainhenkilöitä.

Kun tuloksia on riittävästi koossa, järjestetään "maakuntien taisto" 22.8.2018 Varkaudessa. Benchmarking-henkisessä tilaisuudessa maakunnat haastavat toisiaan ja oppivat toisiltaan hyviksi ja vaikuttaviksi havaittuja toimintatapoja. 

Arvioinnin edistymistä ja välituloksia voi seurata arviointihankkeen nettisivuilta www.maakehys.fi.

Lisätietoja arvioinnista antavat:

Yksikön päällikkö Maija Puurunen, Etelä-Savon ELY-keskus, maija.puurunen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 074

Kehittämispäällikkö Liisa Kytölä, Suomen Aluetutkimus FAR, liisa.kytola(at)aluepro.fi, p. 050 5145124


Päivitetty