Tiedotteet 2017

Iisalmen reitille yhteinen alueellinen toteutusmalli (Pohjois-Savo)

Ylä-Savossa vesien tilaa parannetaan yhteistyössä lisäämällä vesien hyödyntämistä ekologisesti kestävällä ja luontoarvoja huomioivalla tavalla. Oma toimenpidekortti on laadittu 45 eri toimenpiteelle.

Iisalmen reitin vesivisio - Yhteisestä puhtaasta vedestä hyvinvointia ja menestystä Ylä-Savoon - on laadittu yhdessä alueen toimijoiden kanssa.  Eri tahot ovat tuoneet esille, kuinka tärkeä rooli vesistöllä on heidän toiminnalleen.

– Vesivision laadinnassa on huomattu, että vesien käyttäjillä on yhteiset tavoitteet ja useita yhteisiä toimenpidemahdollisuuksia tavoitteiden saavuttamiseksi. Vesivision kautta yhteisesti valitut toimenpiteet saavat vaikuttavuutta. Tiedämme, mitä kukin tekee ja mikä on yhteinen tavoite, toteaa Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistyksen toiminnanjohtaja Jukka Koski-Vähälä.

Iisalmen reitin vesivaroja hyödyntävät niin maa- ja metsätalous kasvin- ja eläintuotannossa, teollisuus raaka-aineena, jäähdytysvetenä ja liikenneväylänä kuin kalatalous elintarviketuotannossa. Matkailu puolestaan hyödyntää vesistön kalavaroja ja ympäristöarvoja, virkistyskäyttäjille tärkeää on kalastus ja liikkuminen ja kunnat hyödyntävät vettä sekä raakavetenä että puhdistetun jäteveden käsittelyssä. Lisäksi vesistöt ovat hyvinvoinnin ja terveyden lähde.

– Yläsavolaisia elintarvikkeita viedään ympäri maailmaa, ja vesi on keskeisimpiä elintarviketaloutemme tekijöitä. Pidämme itse puhdasta vettä niin luonnollisena asiana, että itsekin milteipä hätkähtää, kun huomaa miten korkealle maitoketjumme arvioijat veden arvostavat, Osuuskunta ItäMaidon toimitusjohtaja Ilpo Lukkarinen kuvaa.

– Koko ajan kiristyvässä kilpailussa suomalaisten elintarvikkeiden kilpailuvaltteja on jalostusketjun läpi ulottuva tuoteturvallisuus sekä vastuullinen ympäristön ja eläinten hyvinvoinnin huomioon ottaminen. Tuoteturvallisuudessa erityisesti puhdas vesi on noussut asiakkaiden arvioinneissa selkeästi vahvuudeksemme.

Maratonin ensimmäinen askel

Jokaiselle vesivisioon sisältyvälle 45 toimenpiteelle on laadittu toimenpidekortti, jossa on lyhyt kuvaus toimenpiteestä, toteuttajista ja vastuutahosta sekä arvio toteuttamismahdollisuuksista, kustannuksista ja tarvittavista ohjaustoimenpiteitä.

Toimenpiteistä vastaavat ja niitä toteuttavat tahot kattavat liki kaikki yhteiskunnan toimintasektorit erilaisista yhdistyksistä ja yrityksistä tutkimuslaitoksiin ja viranomaistoimijoihin. Visioon sisältyy myös toteutusohjelma toimenpiteiden toteutumisen seurantaa varten.

Vieremän kunnanjohtaja Mika Suomalainen korostaa, että vastakkainasettelun sijaan Iisalmen reitin kehittämisestä on rakennettu laaja, yhteinen Ylä-Savon malli.

– Kehitystyössä avartavinta itselleni on ollut nähdä, miten ympäristöasiat ja elinkeinoelämän tarpeet voidaan kestävällä tavalla yhdistää ja lopulta tavoitteet tukevat toisiaan. Puhdas vesi puhtaassa luonnossa on voimavara, jonka hyödyntämisessä otamme vasta maratonin ensimmäisiä askeleitamme.

Vesivision on laatinut Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston tuella. Merkittävän työn vesivision toteuttamisessa ovat tehneet työryhmissä ja työpajoissa toimineet tahot ja henkilöt. Työtä on ohjannut projektiryhmä ja sen toimeenpanoa varten on nimetty ohjausryhmä, joka hyväksyi vision käyttöönotettavaksi kokouksessaan 14.8.2017.

 

Lisätietoja:

Johtava vesitalousasiantuntija Tuulikki Miettinen, Pohjois-Savon ELY-keskus, tuulikki.miettinen@ely-keskus.fi, p. 040 770 2479

Toiminnanjohtaja Jukka Koski-Vähälä, Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry, puh. jukka.koski-vahala@vesiensuojelu.fi, p. 0500 848171

 


Päivitetty