Tiedotteet 2018

Iijoen tulvahuippu viikon lopulla (Pohjois-Pohjanmaa)

Sään voimakas lämpeneminen sulattaa nopeasti lumet Koillismaalta. Iijoen tulvahuippu ajoittuu viikon lopulle. Vedenpinta esimerkiksi Pudasjärvellä nousee ennusteiden mukaan hieman tavanomaista kevättulvaa korkeammalle. Tieyhteyksiä menee kuitenkin poikki mm. Jongunjärven ympäristössä ja vesi nousee rantatonteille.

Myös Kuivajoen virtaama kasvaa ja Oijärven vedenpinta nousee hieman tavanomaista korkeammalle. Tämän hetken ennusteen mukaan tulvista ei ole aiheutumassa suurempaa vahinkoa.

Maakunnan eteläosissa Kalajoen ja Siikajoen vesistöissä tulva on edelleen peltoalueilla haitaten viljelystöiden aloittamista. Siikajoen Mankilan alueella vedenkorkeus kuitenkin laskee tulevan viikon aikana lähes 2 metriä, mutta esimerkiksi Kalajan alueella Reisjärvellä vesi on edelleen tulevana viikonloppunakin maanviljelijöiden haittana.

Vesitilannetta ja ennusteita voi seurata verkossa:

Lisätietoja:

Vesivararyhmän päällikkö Olli Utriainen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 038 430 (kokonaistilanne)

Vesitalousasiantuntija Heli Harjula, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 038 434 (Siikajoki ja pohjoisemmat joet)

Vesitalousasiantuntija Timo Hampinen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 050 396 3006 (Pyhäjoki, Kalajoki ja eteläisemmät joet)


Päivitetty