Tiedotteet 2018

Iijoella hyyde- ja suppopatoja (Pohjois-Pohjanmaa)

Iijokeen on muodostunut hyyde- ja suppopatoja. Padot ovat nostaneet vedenpinnan korkeuden paikoin lähelle vahinkorajoja etenkin Pudasjärven ja Taivalkosken välisellä jokiosuudella. Vaarassa ovat eri toiminnanharjoittajien lisäksi alavimmille alueille rakennetut mökit ja piharakennukset.

Hyyde- ja suppopadot muodostuvat tyypillisesti jääkannettomien jokiosuuksien eli koskipaikkojen alapuolelle. Avoinna olevassa joessa virtaava vesi alijäähtyy kovilla pakkasilla ja muodostuneet jääkiteet takertuvat joen pohjaan muodostaen hyydepatoja. Lumisade edesauttaa kiteiden ja supon muodostumista pahentaen tilannetta.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja PVO-Vesivoima ovat sopineet Kostonjärvestä juoksutettavan virtaaman hetkellisestä alentamisesta, jotta vahingot Iijokivarressa saataisiin estettyä. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kehottaa kuitenkin koskipaikoilla sijaitsevien mökkien omistajia tarkastamaan tilanteen omalla kiinteistöllään.

Vesitilannetta voi seurata verkossa:

Lisätietoja:

Vesivararyhmän päällikkö Olli Utriainen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 430 (kokonaistilanne)


Päivitetty