Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

ICT-toimialan yritysten osaamis- ja rekrytointitarpeita kartoitetaan työpaikkojen löytämiseksi (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) hanke kartoittaa ICT-toimialan yritysten tulevaisuuden näkymiä sekä rekrytointi- ja osaamistarpeita Pohjois-Pohjanmaalla.

Kartoitus toteutetaan puhelinhaastattelulla ja tuloksia hyödynnetään ICT-alan rakennemuutoksen vuoksi työttömäksi jääneiden työllistymisen tukemisessa etsimällä muun muassa työpaikkoja, joita ei ole ilmoitettu julkisesti haettaviksi. Samalla kartoitetaan yritysten kehittämiseen liittyviä palvelutarpeita. Puhelinhaastattelut toteutetaan toukokuun 2014 aikana. Tuloksista ja niiden pohjalta tehtävistä toimenpiteistä tiedotetaan kesän aikana. Kartoituksessa haastatellaan noin tuhatta ICT-toimialan yritystä Pohjois-Pohjanmaan alueella.

Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) avulla edistetään globalisaation vuoksi irtisanottujen työllistymistä tarjoamalla työnhakijoille tukea työnhakuun, koulutukseen ja yrittäjyyteen. Oulussa EGR-hankkeen kohderyhmänä ovat Nokialta ja Nokiaan kytköksissä olleista yrityksistä loppuvuoden 2012 ja alkuvuoden 2013 aikana irtisanotut henkilöt. EGR-palvelujen piiriin kuuluu näin yli 800 henkilöä ja heitä palvelee kaksi EGR-asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston Oulun asiointipaikassa. Hanketta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Käy tutustumassa hankkeeseen ja Suomen EGR-palveluihin osoitteessa http://www.egr.fi.

Lisätietoja:

Hankesuunnittelija Eleni Mizaras, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 038 025
Kehittämispäällikkö Jouni Korhonen, Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, p. 0295 056 627


Päivitetty