Tiedotteet 2018

Hyydetulvien jälkeen Pirkanmaan järvillä varaudutaan kevättulviin (Pirkanmaa)

Tämän vuoden alkupuoliskolla on koettu pitkiin aikoihin hankalimpia hyyteestä aiheutuvia tulvaongelmia Kokemäenjoessa. Hyydeongelmia on ollut pääsääntöisesti Satakunnassa joen keski- ja alaosalla, mutta myös Pirkanmaalla Sastamalassa Kiikan seudulla. Hyydeongelmien vuoksi Pirkanmaan järvien juoksutuksia on rajoitettu, jolloin vedenkorkeudet ovat jääneet vielä helmikuun alussa selvästi keskimääräistä ylemmälle tasolle. 

- Pirkanmaan suurten järvien säännöstelyn avulla Kokemäenjoen tulvatilanne on pystytty hallitsemaan eikä suurempia vahinkoja ole tapahtunut. Tämän vuoden olosuhteita on verrattu jopa 1970-luvun Kekkostulviin, jolloin syntyi laajoja vahinkoja Porin seudulla, kertoo Pirkanmaan ELY-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid.

Tämän kevään lumen vesiarvojen (lumessa oleva vesimäärä) vuoksi Näsijärven, Pyhäjärven, Vanajaveden, Kyrösjärven ja myös Rauta-Kuloveden vedenkorkeuksia lasketaan maaliskuun aikana selvästi viime vuosia totuttuja alimpia vedenkorkeuksia alemmaksi. Lumen sulaminen suuressa määrin ei ole näköpiirissä vielä lähiaikoina, vaikka tälle viikolle on ennustettu lämpöasteita. Lumen vesiarvot ovat Pirkanmaalla lähellä pitkäaikaisia keskiarvoja ja Pirkanmaan pohjoisosissa monin paikoin keskimääräistä suuremmat. Lumen vesiarvot vaihtelevat ollen 40-100 kg vettä per neliömetri. Esimerkiksi viime vuonna lumen vesiarvot olivat luokkaa 20-30 kg vettä neliömetriä kohti ja vain paikoin yllettiin arvoon 40 kg vettä neliömetriä kohti. 

- Järvien juoksutuksia on pyritty pitämään helmikuussa ja maaliskuun alussa suurina, jotta järvissä olisi keväällä tilaa lumien sulamisvesille, Isid toteaa.

Pohjavesien pinnat hyvällä tasolla

Pohjaveden pinnat ovat vuoden aikaan nähden tavanomaisilla korkeuksilla. Pitkän kuivan kauden jälkeen viime syksyn ja alkutalven sateet täyttivät pohjavesivarannot tavanomaiselle tasolle. Aikaisemmista vuosista poiketen pohjaveden pinnat ovat olleet noususuunnassa talvikuukausien aikana. Kevään sateista ja roudasta riippuen on odotettavaa, että pohjaveden pinnat nousevat nykyistä korkeammalle lumien sulamisen yhteydessä. Yksityiskaivojen kannalta pohjavesitilanne näyttää hyvältä ja kaivoissa tullee riittämään vettä pitkälle kesään.

Lisätietoja: 
- ymparisto.fi -palvelu: Vesistöjen vedenkorkeudet Pirkanmaalla  

- Pirkanmaan ELY-keskus:  

  • Järvien vedenkorkeudet: johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid, p. 0295 036 188 ja vesitalousasiantuntija Harri Mäkelä, p. 0295 036 359 
  • Pohjavesi: ylitarkastaja Annukka Galkin, p. 0295 036 323 
  • www.twitter.com/pirvesi (Vesiasiat Pirkanmaalla) 
  • www.twitter.com/pirkanmaanely (Pirkanmaan ELY-keskus)

Päivitetty