Tiedotteet 2017

Hyvinkään kaupunki suojeli rakentamattomalta teollisuusalueelta löytyneen arvokkaan luontokohteen (Uusimaa)

Hyvinkään kaupunki osallistuu Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjaan lahjoittamalla 2,7 hehtaarin arvokkaan lähteikköalueen pysyvään suojeluun. Lahjalla Hyvinkää kaupunki juhlistaa samalla myös 100 vuotiaan Hyvinkää monimuotoista luontoa.

Luonnonsuojelualue on merkittävä ja Uudellamaalla poikkeuksellisen hyvin säilynyt suo- ja pienvesiluonnon kokonaisuus, jossa tavataan huomionarvoista kasvilajistoa. Alueella esiintyy ainakin kaksi valtakunnallisesti uhanalaista, kaksi silmälläpidettävää ja alueellisesti uhanalaista sekä yksi alueellisesti uhanalainen kasvilaji.

Luontoalue oli aikanaan 1970-luvulla asemakaavoitettu osaksi teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta. Alue säilyi rakentamattomana ja kun lähteikkö löytyi, aloitti kaupunki kaavamuutoksen valmistelun alueen luontoarvojen turvaamiseksi.

Luonnonsuojelualueen rauhoituspäätökseen johtanut prosessi on esimerkki Hyvinkään kaupungin mahdollisuuksista toimia kestävän hyvinvoinnin edistämiseksi alueellaan.

Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjassa Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi maanomistajia kutsutaan perustamaan yksityisiä luonnonsuojelualueita. Juhlavuoden kampanjan kautta niin yksityishenkilöt, yritykset, kunnat, seurakunnat, säätiöt ja yhdistykset voivat antaa oman lahjansa satavuotiaalle Suomelle. Kampanjassa suojelu tapahtuu vapaaehtoisesti ja ilman korvausta.

Lisätiedot:

  • Hyvinkään kaupunki, Mika Lavia, 040 0610 804, mika.lavia@hyvinkaa.fi
  • Uudenmaan Ely-keskus, Jani Seppälä, 0295 021 461, jani.seppala@ely-keskus.fi 

Päivitetty