Tiedotteet 2017

Hydrologisen seurannan ammattilaiset kokoontuvat Lappeenrannassa (Kaakkois-Suomi)

Suomen ympäristökeskus ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus järjestävät valtakunnalliset hydrologisen seurannan kenttätöihin liittyvät koulutuspäivät tämän viikon keskiviikkona ja torstaina Lappeenrannassa. Tapahtumaan osallistuu alan asiantuntijoita ympäri Suomea. Edellisistä vuosista poiketen tällä kertaa koulutustapahtumassa on mukana ympäristöhallinnon henkilöstön lisäksi hydrologista seurantaa tekeviä ulkopuolisia toimijoita, kuten vesiensuojeluyhdistyksiä ja konsulttiyrityksiä.  Hydrologisen seurannan ulkoistaminen on käynnistynyt osittain tänä vuonna. Tähän saakka ympäristöhallinto on tehnyt valtion hoitaman hydrologisen seurannan kenttätyöt. Ensi vuoden alussa valtaosa valtakunnallisista ja alueellisista vedenkorkeus- ja virtaamahavaintoasemien ylläpidosta on siirretty alan muille toimijoille.

Koulutuspäivillä on esillä vedenkorkeus- ja virtaamaseurannan lisäksi myös pintaveden lämpötila-, pohjavesi-, routa-, lumi-, jäänpaksuusseurantojen toteuttaminen sekä automaattisiin seurantalaitteisiin ja -asemiin liittyvää ylläpidon ohjeistusta.

Torstaina osallistujat jalkautuvat maastoon tutustumaan virtaamamittauksiin Rakkolanjoella. Lisäksi ohjelmassa on Saimaan Lauritsalan vedenkorkeusasemaan tutustuminen. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 170 vuotta siitä, kun Lauritsalassa aloitettiin säännöllinen vedenkorkeuden seuranta. Havaintosarja on Suomen pisin.

Lisätietoja

Ryhmäpäällikkö, hydrologi Johanna Korhonen
Suomen ympäristökeskus puh.  0295 251 302

Johtava vesitalousasiantuntija Pekka Vähänäkki
Kaakkois-Suomen ELY-keskus p. 040 518 8984

 


Päivitetty