Tiedotteet 2018

Huhtikuun työttömien määrä viimeksi alempi vuonna 1990 (Lappi)

Lapissa oli huhtikuun lopussa työttömiä 10 050 ja työttömien osuus työvoimasta 12,2 %. Työttömiä oli 250 enemmän kuin kuukautta aiemmin, mutta 1 920 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Huhtikuun työttömien määrä on ollut viimeksi alempi vuonna 1990.

Työttömien osuus työvoimasta vaihteli Lapissa Utsjoen 7,7 %:sta Sallan 17,0 %:iin. Työttömyys laski vuodentakaisesta kaikissa Lapin kunnissa; kaikkiaan yhdeksässä kunnassa työttömyys väheni 20 % tai enemmän.  

Pitkäaikaistyöttömiä oli neljännes vähemmän kuin viime vuonna. Työttömyys väheni vahvimmin 45-49-vuotiaiden ikäryhmässä. Määrällisesti eniten laski 60-64-vuotiaiden työttömyys, yhteensä yli 370:llä.

Avoimia työpaikkoja oli Lapissa 3 590, joista 1 320 ilmoitettiin avoimeksi huhtikuun aikana. Eniten ilmoitettiin avoimeksi työpaikkoja palvelu- ja myyntityössä.

Aktivointiasteeseen laskettaviin työ- ja elinkeinopalveluihin osallistui huhtikuun lopussa 4 360 lappilaista ja aktivointiaste oli 30,2 %. Työllistettynä oli yli 1 090, joista 660 yksityisellä sektorilla. Yksityissektorille työllistettyjen määrä oli yli kolmanneksen suurempi kuin vuotta aiemmin. 

Lapin ELY-keskuksen huhtikuun 2018 työllisyyskatsaus löytyy kokonaisuudessaan selainversiona ja pdf-muodossa osoitteesta: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi/Lappi.aspx

Lisätietoja:

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:
Elinkeinot, työvoima ja osaaminen –vastuualueen johtaja Tuija Ohtonen, 0295 037 103

Lapin työ- ja elinkeinotoimisto:
Johtaja Tiina Keränen, 0295 039 636

Seuraava työllisyyskatsaus (toukokuu 2018) julkaistaan tiistaina 26.6.2018

Linkit:

Tuoreimmat koko maan ja ELY-keskusten työllisyyskatsaukset: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Lapin ELY-keskuksen internetsivut

Työnvälitystilastotietoja ELY-keskuksittain, seutukunnittain TEM:n ToimialaOnline –palvelusta: http://www2.toimialaonline.fi/ polkua Tilastokanta – Työmarkkinat – Työnvälitystilastot.


Päivitetty