Tiedotteet 2018

Hirvensalmen pohjavesialueiden luokitus ja rajaus on tarkistettu - muutoksiin voi ottaa kantaa (Etelä-Savo)

Etelä-Savon ELY-keskus on tarkistanut kaikkien Hirvensalmen kunnan alueella sijaitsevien pohjavesialueiden rajauksen ja luokituksen. Pohjavesialueita on yhteensä viisi.

Vilkonharjun pohjavesialueelle (0609702) on perustettu vedenottamo, joka aloittaa toimintansa ensi kesänä. Alueen luokitus muuttuu nykyisestä II-luokasta uuteen 1-luokkaan.

  Pohjavesialueen
nimi
Tunnus Sijaintikunta Vanha
luokka
Uusi
luokka
Lisätietoja
Iso Lautharju 0609704 Hirvensalmi   II  2  
2 Koro 0609703 Hirvensalmi   II  2  
3 Rehniönniemi 0609701 Hirvensalmi   I  1  
4 Tikanmäki 0609705 Hirvensalmi   I  1  
5 Vilkonharju 0609702 Hirvensalmi   II  1

Nousee luokasta II luokkaan1,
koska alueelle on perustettu
vedenottamo

Mahdolliset mielipiteet ja Hirvensalmen pohjavesialueiden luokituksiin ja rajauksiin liittyvät hydrogeologiset lisätiedot pyydetään toimittamaan kirjallisesti tai sähköisesti 23.3.2018 klo 16.00 mennessä Etelä-Savon ELY-keskukselle: postiosoite PL 164, Jääkärinkatu 14, 50100 Mikkeli ja sähköposti kirjaamo.etela-savo(at)ely-keskus.fi.

Pohjavesialueiden muutoksia koskeva aineisto ovat nähtävillä 20.2.2018 - 23.3.2018 Hirvensalmen kunnanvirastossa Keskustie 2, 52550 Hirvensalmi ja Etelä-Savon ELY-keskuksessa Jääkärinkatu 14, 50100 Mikkeli.

Kuulutus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä verkko-osoitteessa: ymparisto.fi > Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > Valitse Etelä-Savon ELY-keskus

Pohjavesialueiden rajaus ja luokitus

Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) 2 a luvussa. Lainmuutos tuli voimaan 1.2.2015. Laki edellyttää, että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) luokittelee pohjavesialueen vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella:

  • 1-luokkaan vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen, jonka vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin;
  • 2-luokkaan muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön.

Lisäksi ELY-keskus luokittelee E-luokkaan pohjavesialueen, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

Pohjavesialueet on aiemmin luokiteltu vedenhankintaa varten tärkeiksi (luokka I), vedenhankintaan soveltuviksi (luokka II) ja muiksi pohjavesialueiksi (luokka III).

Linkki:

 Lisätietoja:

Pohjavesiasiantuntija Nina Nenonen, Etelä-Savon ELY-keskus, nina.nenonen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 168 

Pohjavesiasiantuntija Panu Ranta, Etelä-Savon ELY-keskus, panu.ranta(at)ely-keskus.fi, p. 0295 026 220

 

 


Päivitetty