Tiedotteet 2018

Heinäveden pohjavesialueiden luokitukset ja rajaukset tarkistettu (Etelä-Savo)

Etelä-Savon ELY-keskus on tarkistanut kaikkien Heinäveden kunnan alueella sijaitsevien viiden pohjavesialueen luokituksen ja rajauksen sekä kolmen pistemäisen pohjavesialueen luokituksen vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukaisiksi.

Pohjavesialue Suurisärkkä nousee luokasta II luokkaan 1, koska alueelle on perustettu kunnan vedenottamo. Pohjavesialueen rajausta laajennettiin alueen eteläosassa.

Suurisärkän ja Vaalunsärkän pohjavesialueet saavat molemmat E-merkinnän, koska niiden yhteydessä sijaitsee merkittävä, pohjavedestä suoraan riippuvainen, muun lainsäädännön nojalla suojeltu ja luonnontilainen pintavesi- tai maaekosysteemi.

Lisäksi rantaviivoilla pohjavesialueiden muodostumisalueiden rajat on päivitetty vastaamaan Suomen ympäristökeskuksen vuonna 2016 julkaisemaa valtakunnallista rantaviiva-aineistoa (Ranta 10 -aineisto). Muutos on todellisuudessa pieni ja sen pääasiallinen tarkoitus on erilaisten paikkatietoaineistojen yhtenäistäminen.

Taulukko 1. Heinäveden kunnan pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset

  Sijaintikunta Pohjavesialueen nimi Tunnus             Vanha luokka Uusi luokka Lisätietoja
 1 Heinävesi Polvijärvi 0609006 A  I 1 rantaviiva > Ranta10 (SYKE 2016)
 2 Heinävesi Soidinkangas 0609003 II 2 rantaviiva > Ranta10 (SYKE 2016)
 3 Heinävesi Sompasaari 0609001 II 2 rantaviiva > Ranta10 (SYKE 2016)
 4 

Heinävesi,
Leppävirta (Pohjois-Savo)

Suurisärkkä 0609005 II 1E
  • nousee luokasta II luokkaan 1, koska alueelle on perustettu vedenottamo
  • rajausmuutos alueen eteläosassa (pv-alue laajenee 8 ha)
  • E-merkintä, koska alueella on pohjavedestä riippuvainen ekosysteemi
  • rantaviiva -> Ranta 10 (SYKE 2016)
 5 Heinävesi Vaalunsärkkä 0609004 II 2E
  • rajausmuutos; rajausta tarkennettu kauttaal-taan (pv-alue pienenee 3 ha)
  • E-merkintä, koska alueella on pohjavedestä riippuvainen ekosysteemi
  Sijaintikunta Pistemäisen pohjavesialueen nimi Tunnus Vanha luokka Uusi luokka Lisätietoja
 6 Heinävesi Karvio 0609007 I 1 kallioporakaivo
 7 Heinävesi Leväniemi 0609008 I 1 kallioporakaivo
 8 Heinävesi Valamo 0609009 I 1 kallioporakaivo

 

Saadut lausunnot

Etelä-Savon ELY-keskus sai Heinäveden pohjavesialueita koskevista muutoksista viisi lausuntoa aineiston nähtävillä oloaikana 9.5. - 15.6.2018. Lausunnoissa ei esitetty huomautuksia luokitus- ja rajausmuutoksiin. Joissakin lausunnoissa esitettiin, että ELY-keskus tiedottaisi pohjavesialueen maanomistajille pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutoksista.

Etelä-Savon ELY-keskus tiedottaa lain vaatimalla tavalla kuntakohtaisesti pohjavesialueiden kuulemisesta eli ajasta, jonka aineistot ovat esillä ja niihin voi ottaa kantaa. ELY-keskus julkaisee kuulemisen alkamisesta tiedotteen, ilmoituksen kunnan laajalevikkisimmässä sanomalehdessä sekä lisäksi paikallislehdessä. Tieto käynnissä olevista kuulutuksista löytyy ELY-keskuksen ja kunnan internetsivustoilta. Kunnat voivat halutessaan tiedottaa laajemmin asukkaitaan. Lakisääteisen tiedottamisen lisäksi Etelä-Savon ELY-keskus tiedottaa kuulemisen alkamisesta niille maanomistajille, joiden omistamille alueille on tulossa merkittäviä rajausmuutoksia.

Pohjavesialueiden uudet luokat

Heinäveden pohjavesialueiden uudet luokat ja pohjavesialuekartat ovat nyt nähtävillä ymparisto.fi -sivustolla (www.ympapristo.fi > Vesi > Vesiensuojelu > Pohjaveden suojelu > Pohjavesialueet > Etelä-Savo). Linkki sivustolle alla.

Etelä-Savon ELY-keskus on myös päivittänyt pohjavesialueiden tiedot pohjavesitietojärjestelmään (POVET). Järjestelmään voi kirjautua Avoin tieto -palveluiden kautta.

Suomen ympäristökeskus (SYKE) päivittää tiedot valtakunnalliseen pohjavesialueiden paikkatietoaineistoon vuoden 2018 loppupuolella (ympäristöhallinnon kartat / karttapalvelut).

Linkit:

Lisätietoja Etelä-Savon ELY-keskuksessa antavat:

Pohjavesiasiantuntija Nina Nenonen, nina.nenonen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 168 Luonnonsuojeluasiantuntija Lauri Puhakainen, lauri.puhakainen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 223Pohjavesiasiantuntija Panu Ranta, panu.ranta(at)ely-keskus.fi, p. 0295 026 220


Päivitetty