Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Harrastajatoiminta on tärkeä osa Kainuun kulttuuri-identiteettiä (Kainuun ELY-keskus)

Kolmas sektori on tärkeä osa Kainuun kulttuuri-identiteettiä. Kainuun ELY-keskuksen kokoamassa arviossa todetaan, että kolmannen sektorin kulttuuritoiminta muodostaa merkittävän osan Kainuun kulttuuritarjonnasta ammattimaisen tarjonnan rinnalla.

Kolmannen sektorin kulttuuritoiminta on erityisen arvokasta varsinkin, kun otetaan huomioon, että sen toiminta perustuu pääosin vapaaehtoistyöhön. Näkyvä toiminta painottuu kesäaikaan, ja kesä aktivoi kainuulaiset kulttuurin äärelle harrastajateattereihin, konsertteihin ja muihin tapahtumiin. Vapaaehtoisuudesta huolimatta kulttuuritoimijat ovat hyvin sitoutuneita, ja kärkitoimijat yltävät täysin ammattimaisesti tuotetun kulttuurin tasolle.

Kainuun ELY-keskuksen selvityksen mukaan toiminnan rahoituksen projektimaisuus ja epävarmuus vaikeuttavat kolmannen sektorin kulttuurituotannon pitkäjänteistä kehittämistyötä. Kainuulaiset toimijat ovat saaneet valtion rahoitusta ehkä toimijoiden lukumäärästä johtuen selkeästi vähemmän kuin keskimäärin muualla maassa. Sen sijaan Kainuussa järjestetyt kulttuuritapahtumat on rahoituksessa noteerattu korkealle. Toiminnan heikkouksia ovat myös, että kulttuuritoimijat ovat hajallaan ja etäällä toisistaan ja monet toimijat ovat pieniä.

Kainuun ELY-keskus kokosi arvion kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä vuosien 2010–2012 tietojen pohjalta. Arvion tavoitteena on tuottaa tietoa taiteen, kulttuurin ja luovien alojen kolmannen sektorin toiminnasta ja sen vaikuttavuudesta. Tavoitteena on hyödyntää arvion tietoja alueellisessa ja valtakunnallisessa kehittämistoiminnassa ja rahoituspäätösten valmistelussa.

Kolmannella sektorilla tarkoitetaan yksityisen ja julkisen sektorin sekä perheiden väliin jäävää yhteiskunnallista sektoria, jonka tunnuspiirteitä ovat voittoa tavoittelemattomuus ja organisaatioiden tai ryhmien sosiaaliset ja yhteiskunnalliset tavoitteet. Toimijoita ovat pääosin yhdistykset ja säätiöt.

Linkki: Kainuun kulttuuriraportti 2013

Lisätietoja:

Kainuun ELY-keskus,
kehittämispäällikkö Osmo Ohtonen, puh. 029 502 3576,
osmo.ohtonen@ely-keskus.fi

Kalevalan ja karjalaisen kulttuurin informaatiokeskus Juminkeko,
toiminnanjohtaja Sirpa Nieminen, puh. 08 6530 671, sirpa.nieminen@juminkeko.fi

Kulttuuriosuuskunta G-voima,
puheenjohtaja Eino Saari, puh. 050 3619 439, eino.saari@gmail.com


Päivitetty