Tiedotteet 2018

Hämeeseen yli puoli miljoonaa yritys- ja ESR-hankerahoitusta (Päijät-Häme ja Kanta-Häme)

Hämeen ELY-keskus on myöntänyt loka-joulukuussa 2017 Hämeeseen yli puoli miljoonaa yritys- ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoitusta. Summasta hieman yli puolet kohdistui yhteen uuteen ESR-hankkeeseen ja loput alueen yritysten kehittämishankkeisiin ja -palveluihin.

Lahden ammattikorkeakoulun ja Koulutuskeskus Salpauksen ESR hankkeessa Ossi2 - osaajat töihin edistetään maahanmuuttajataustaisten työllistymistä Päijät-Hämeen alueella. Hankkeessa kehitetään mm. oppilaitoksissa tapahtuvaa työhönvalmennusta sekä tuetaan ammatillisen kielitaidon kehittymistä jo kotoutumisvaiheessa. Myös yrityksiä tuetaan tarvittaessa maahanmuuttajien rekrytoinnissa.

Yritysten kehittämishankkeisiin Hämeessä myönnettiin yhteensä 227 870 euroa, josta 75 % kohdistui Päijät-Hämeen yrityksiin. Kehittämisavustusta saaneita yrityksiä on yhteensä 10, joista 7 sijaitsee Päijät-Hämeessä. Rahoituksella tuetaan pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä.

Päijät-Hämeessä eniten yrityksen kehittämisavustusta on saanut Imex Wood Oy Uusikylästä Uusi purilaiden keräyslinjasto -hankkeeseen. Linjasto asennetaan UPM:n tehtaalle keräämään raaka-ainetta yrityksen omaa tuotantoa varten. Kanta-Hämeessä suurimman rahoituksen on saanut Forssalainen Wallaton Oy liiketoiminnan prosessien kehittämiseen.

Hämeen seudulla yritysten kehittämispalveluihin myönnettiin 81 443 euroa. Rahoituksella tarjottiin yhteensä 19 yritykselle analyysi- ja konsultointipalveluita. Kanta-Hämeen alueella 5 yritystä ja Päijät-Hämeessä 14 yritystä olivat mukana Hämeen ELY-keskuksen rahoittamissa kehittämispalveluissa.


Kuvat 1 ja 2. Rahoituksen jakautuminen Päijät-Hämeessä ja Kanta-Hämeessä.

 

Etelä-Suomeen yhteensä yli 10,4 miljoonaa euroa yritys- ja hankerahoitusta

Hämeeseen, Kaakkois-Suomeen ja Uudellemaalle myönnettiin loka-joulukuussa 2017 yhteensä yli 10,4 miljoonaa euroa yritys- ja hankerahoitusta. Rahoituksesta yli 8,5 miljoonaa euroa kohdentui Euroopan sosiaalirahaston (ESR) valtakunnallisiin sekä suurten kaupunkien 6Aika -hankkeisiin. Valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien hankkeisiin osallistuu toteuttajia useista eri maakunnista. Alueellisiin ESR-hankkeisiin myönnettiin hieman yli 700 000 euroa ja erilaisiin yritystukiin 1,1 miljoonaa euroa. Rakennerahastorahoitusta ja kansallisia yritystukia Etelä-Suomen alueella hallinnoi Hämeen ELY-keskus.

Yritysten kehittämisavustusta Etelä-Suomen alueella myönnettiin yhteensä 614 535 euroa. Rahoituksesta noin 63 % kohdentui Kaakkois-Suomeen ja loput Hämeeseen. Kehittämisavustusta sai yhteensä 16 hanketta. Yritysten toimintaympäristöavustuksista ei tehty päätöksiä ko. kaudella.

Yritysten kehittämispalveluihin myönnettiin rahaa yhteensä 512 889 euroa. Tämä kohdentui yritysten analyysi- ja konsultointipalveluihin, joita sai yhteensä 137 yritystä. Rahoituksesta 69 % kohdentui Uudellemaalle. Uusia yritysten avainhenkilöille tarkoitettuja koulutusohjelmia käynnistyy alkuvuodesta 2018.

Alueellisen ESR-rahoituksen puolella rahoitettiin neljä uutta hanketta, jotka saivat rahoitusta yhteensä 727 387 euroa. Syksyllä päättyneen aluehaun hankkeet tulevat pääosin rahoitettaviksi alkuvuoden 2018 aikana. Seuraavaa alueellinen hankehaku päättyy 1.3.2018.


Kuva 3. Hämeen ELY-keskuksen rahoitusyksikön yritysrahoitus ja ESR-hankerahoitus toimintalinjoittain Hämeessä, Kaakkois-Suomessa ja Uudellamaalla loka-joulukuussa 2017.

 

Lisätietoja

Yksikön päällikkö Sinikka Kauranen: Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 151

Kaikki Etelä-Suomen alueella rahoitetut ESR-hankkeet ja yritystuet löytyvät maakunnittain www.rakennerahastot.fi-sivuston Etelä-Suomen osiosta Toimintaa ja tuloksia - Rahoitetut hankkeet.

Tiedotus: Suunnittelija Miira Pakkala, Hämeen-ELY-keskus, puh. 0295 025 176

 

Liitteet

 


Päivitetty