Tiedotteet 2018

Hämeeseen 1,5 miljoonaa yritystukia sekä ESR-hankerahoitusta (Häme)

Hämeen ELY-keskus on myöntänyt heinä-syyskuussa 2018 Hämeeseen yhteensä 1,5 miljoonaa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) yritysrahoitusta, Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankerahoitusta sekä kansallisia rahoitusta yritysten kehittämispalveluihin. Rahoituksesta 54 % muodostui yritystuista ja loput ESR-hankkeista.

Panimotuotteita Lahdesta maailmalle

Erilaisia yritystukia myönnettiin Hämeeseen yhteensä 812 182 euroa. Yrityksen kehittämisavustuksen (EAKR) osuus summasta on 629 120 euroa. Päijät-Hämeeseen tästä kohdistui 68 % ja tukea on saanut 11 yritystä. Suurimman kehittämisavustuksen Päijät-Hämeessä on saanut lahtelainen Teerenpeli Panimo & Tislaamo Oy kansainvälistymishankkeeseen. Yrityksen tavoitteena on lisätä tuotteiden tunnettavuutta tärkeimmissä vientimaissa sekä toteuttaa kasvuun tarvittavia investointeja. Muita kehittämisavustusta saaneita yrityksiä ovat mm. Eltorec Oy Padasjoelta ja Kompetek Oy Pennalasta.

Kanta-Hämeessä käynnistyi viisi uutta yrityksen kehittämishanketta. Suurimman kehittämisavustuksen on saanut riihimäkeläinen Mavike Oy monitoimikoneen suunnitteluun ja kehittämiseen tuotantovalmiiksi. Kanta-Hämeessä kehittämisavustusta ovat saaneet myös mm. hämeenlinnalainen Dollydust Oy Euroopan liiketoiminnan käynnistyksen valmisteluun sekä Pineline Group Oy Riihimäeltä toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon.

Yritysten kehittämispalveluihin Hämeessä myönnettiin yhteensä 183 062 euroa. Summasta 112 716 euroa muodostui yrityksille tarjottavista konsultointi-palveluista. Lisäksi Hämeessä käynnistyi yksi yritysten johto- ja avainhenkilöstölle suunnattu koulutus, jonka osuus on 63 798 euroa. Loput summasta muodostui yritysten analyysi-palvelusta.

Sairaalatarvikkeiden kierrätyskeskuksesta työkokemusta logistiikka-alalle 

ESR-hankkeisiin Hämeessä myönnettiin yhteensä 697 125 euroa. Alueella käynnistyi yhteensä kolme uutta ESR-hanketta, joista yksi Kanta-Hämeessä, yksi Päijät-Hämeessä ja yksi maakuntien yhteinen hanke. Rahoitukseltaan suurin on Hämeen MOKIA ry:n Sairaalatarvikkeiden kierrätyskeskus. Hankkeen tavoitteena on luoda logistiikkakoulutukseen soveltuva harjoitusympäristö alan opiskelijoille ja vastavalmistuneille. Toiminta perustuu Suomen alueelta käytöstä poistettavien sairaalatarvikkeiden kierrätykseen. Tarvikkeet lähetetään eri puolille maailmaa avustuslähetyksinä.

Hämeen ja Lahden ammattikorkeakoulujen yhteishankkeessa VENLA - koulutusta verkossa ja langattomasti kehitetään toimintamalleja, joilla tuetaan naisyrittäjiä liiketoiminnan kasvattamisessa. Kasvua haetaan koulutuksen ja valmennuksen kautta. Valmennussisällöt ovat yrittäjille helposti saatavilla heille sopivaan aikaan. Lahden 4H-yhdistyksen e.Työ -hanke pyrkii ehkäisemään syrjäytymistä tukemalla erilaisten oppijoiden opintojen loppuun suorittamista.

Etelä-Suomeen yhteensä 7 miljoonaa euroa yritys- ja hankerahoitusta

Hämeeseen, Kaakkois-Suomeen ja Uudellemaalle myönnettiin heinä-syyskuussa 2018 yhteensä 7 miljoonaa euroa yritys- ja hankerahoitusta.

Rahoituksesta lähes 5 miljoonaa euroa muodostui uusista alueellisista ja valtakunnallisista Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankkeista. Aluehankkeisiin myönnettiin hieman yli 2,8 miljoonaa euroa ja uusia hankkeita käynnistyi yhteensä 10, joista neljä Uudellamaalla. Alueellisten hankkeiden lisäksi rahoitettiin yksi uusi hanke valtakunnalliseen Luovaa osaamista -kokonaisuuteen sekä kolme hanketta 6Aika -hankekokonaisuuteen. Näiden hankkeiden rahoitusosuus on 2,1 miljoonaa euroa.

Erilaisten yritystukien osuus rahoituksesta oli hieman yli 2 miljoonaa euroa. Yrityksen kehittämisavustusta Etelä-Suomen alueelle myönnettiin yhteensä lähes 1,2 miljoonaa euroa ja toimintaympäristöavustusta 164 640 euroa Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Kehittämisavustusta sai 22 yritystä ja toimintaympäristöavustuksia myönnettiin yksi.

Yritysten kehittämispalveluihin myönnettiin 748 788 euroa kansallista rahoitusta. Tämä muodostui yritysten analyysi-, konsultointi- ja koulutuspalveluista. Konsultointipalvelujen osuus kokonaissummasta on 68 % ja koulutuksen 28 %. Käynnistyneissä koulutuksissa on mukana 50 pk-yritysten johto- ja avainhenkilöä. Kehittämispalvelujen rahoituksesta 64 % kohdentui Uudellemaalle.

 

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Sinikka Kauranen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 151

Kaikki Etelä-Suomen alueella rahoitetut ESR-hankkeet ja yritystuet löytyvät maakunnittain www.rakennerahastot.fi-sivuston Etelä-Suomen osiosta Toimintaa ja tuloksia - Rahoitetut hankkeet.

Tiedotus:

Viestintäasiantuntija Miira Pakkala, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 176

Liitteet:


Päivitetty