Tiedotteet 2019

Hämeen ammattibarometri: Työvoimapula vaivaa yhä useampaa ammattia koko Hämeen alueella (Kanta-Häme ja Päijät-Häme)

Hämeen tuoreimman ammattibarometrin mukaan työvoimapulasta kärsii 43 ammattia. Edellisessä maaliskuussa tehdyssä arviossa ammatteja oli 47 ja vuosi sitten 44. Työvoimapula vaivaa yhä useampaa ammattia koko Hämeen alueella. Nyt koko Hämeen kattavia ammatteja oli 12, edellisessä arviossa 3. Tiedot perustuvat Hämeen TE-toimistossa elo-syyskuussa tehtyyn arvioon lähes 200 ammatin kysynnän ja tarjonnan kohtaamisesta puoleksi vuodeksi eteenpäin. Arvio tehtiin samanaikaisesti myös muissa Suomen TE-toimistoissa.

Pulaa osaavasta työvoimasta on edelleen teollisuudessa, rakentamisessa ja sosiaali-, terveys- ja opetusaloilla, mutta myös monissa muissa ammateissa. Uusia ammatteja listalla ovat muut ohjelmisto- ja sovelluskehittäjät, sovellusohjelmoijat, sovellussuunnittelijat sekä web- ja multimediakehittäjät. Ammattibarometrin mukaan suurin pula osaavasta työvoimasta on sosiaalityön erityisasiantuntijoiden, kuulontutkijoiden ja puheterapeuttien, yleislääkäreiden, ylilääkäreiden ja erikoislääkäreiden, koneenasettajien ja koneistajien sekä lähihoitajien ammateissa. Muita ammatteja Hämeen top 15-listalla ovat sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja, erityisopettajat, konetekniikan erityisasiantuntijat, hammaslääkärit, lastentarhanopettajat, sovellusohjelmoijat, ravintola- ja suurtaloustyöntekijät, hitsaajat ja kaasuleikkaajat sekä toimisto- ja laitossiivoojat.

Monissa ammateissa työmarkkinatilanne vaihtelee seutukunnittain. Sosiaalityön erityisasiantuntijoista, kuulontutkijoista ja puheterapeuteista, koneenasettajista ja koneistajista, lähihoitajista, erityisopettajista, konetekniikan erityisasiantuntijoista, hammaslääkäreistä, lastentarhanopettajista, sovellusohjelmoijista, ravintola- ja suurtaloustyöntekijöistä, hitsaajista ja kaasuleikkaajista sekä toimisto- ja laitossiivoojista on pulaa koko Hämeen alueella. Eniten työvoimapula-ammatteja on Lahden seutukunnassa ja vähiten Forssan seutukunnassa.

Työvoiman kysynnän arvioidaan lähitulevaisuudessa kasvavan kolmessa ammatissa; lähihoitajat, betonirakentajat ja raudoittajat sekä maansiirtokoneiden ym. kuljettajat. Samoissa ammateissa on työvoiman saatavuusongelmia, joten ongelmat eivät ole helpottamassa.

Ylitarjontaa työvoimasta on 24 ammatissa. Ylitarjontaa on edelleen eniten yleissihteereiden, mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijoiden ja elektroniikka- ja automaatiolaitteiden asentajien ammateissa. Seuraavina listalla löytyvät mm. tietoliikenteen ja tietotekniikan insinöörit, tuote- ja vaatesuunnittelijat, graafiset ja multimediasuunnittelijat, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat, henkilöstöhallinnon erityisasiantuntijat ja urasuunnittelijat sekä kirjastonhoitajat ja informaatikot.

Seuraava arvio työllistymisen näkymistä eri ammateissa tehdään maaliskuussa 2020. Viimeisimmät ammattibarometriarviot löytyvät kokonaisuudessaan niin koko maata, Hämettä kuin muita alueita koskien seutukuntatasolla osoitteesta www.ammattibarometri.fi.

 

Lisätietoja:

Hämeen työ- ja elinkeinotoimisto:
Mari Pöysti puh. 0295 041 717 (Forssan, Hämeenlinnan ja Riihimäen seutukunnat)

Hämeen ELY-keskus:
Sanna Paakkunainen puh. 0295 025 159, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
 


Päivitetty