Tiedotteet 2017

Haapajärven Pajuperänkankaan tuulivoimahankkeen YVA-selostus nähtäville (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut nähtäville Infinergies Finland Oy:n Pajuperänkankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen ajaksi 9.10.–7.12.2017.

Selostukseen voi tutustua Haapajärven ja Reisjärven kaupungin-/kunnanvirastoissa ja pääkirjastoissa sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu), myös sähköisenä osoitteessa www.ymparisto.fi/pajuperankankaantuulivoimayva.

Yleisötilaisuus maanantaina 13.11.2017

YVA-menettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään maanantaina 13.11.2017 klo 18.00 (kahvitarjoilu klo 17.30 alk.) Kumisevan koululla (Katajaperäntie 2, Haapajärvi). Asiasta ovat kertomassa YVA-yhteysviranomaisen (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus), hankevastaavan (Infinergies Finland Oy) ja YVA-konsultin (Pöyry Finland Oy) edustajat. Tilaisuudessa esitellään myös tuulipuiston osayleiskaavaluonnosta (WSP Finland Oy). Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuuntelemaan ja keskustelemaan.

Kannanottojen esittäminen

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Kannanotot toimitetaan 7.12.2017 mennessä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai kirjallisena postitse osoitteella PL 86, 90101 OULU. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa lausuntonsa arviointiselostuksesta viimeistään 5.2.2018. Lausunto, johon sisältyy yhteenveto arviointiselostukseen jätetyistä kannanotoista, pidetään nähtävillä Haapajärven ja Reisjärven kaupungin-/kunnanvirastoissa ja pääkirjastoissa sekä edellä mainitulla hankkeen YVA-sivulla.

Hanke

Hankealueen pinta-ala on noin 850 ha ja se sijaitsee noin 9 kilometriä Haapajärven keskustasta lounaaseen. Alue rajautuu lännessä Reisjärven ja Haapajärven kuntarajaan. Alueelle sijoitettaisiin enintään 16 voimalaa. Tuulivoimalat olisivat yksikköteholtaan 3-6 MW ja tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus olisi enintään 250 metriä.

Sähkönsiirto tapahtuisi voimajohtolinjaan hankealueen länsipuolella tai Haapajärven keskustan pohjoispuolella. Sähköaseman sijainnille on useita vaihtoehtoja.

Lisätietoja

Yhteysviranomaisena hankkeessa toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Liisa Kantola, puh. 0295 038 340, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista vastaa Infinergies Finland Oy, Sisko Kotzschmar, puh. 044 7595 050 ja Erwin Birr, puh. 050 595 0301,
etunimi.sukunimi@infinergies-finland.com

YVA-konsulttina toimii Pöyry Finland Oy, Ella Kilpeläinen, puh. 010 33 28373, etunimi.sukunimi@poyry.com

 


Päivitetty