Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Fingridin Hikiä−Orimattila-voimajohtohankkeen YVA etenee (Hämeen ELY-keskus)

Fingrid Oyj:n Hausjärven Hikiän ja Orimattilan Pennalan välille suunnitteleman 400+110 kilovoltin voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on edennyt seuraavaan vaiheeseen, sillä yhtiö on nyt toimittanut hanketta koskevan YVA-selostuksen Hämeen ELY-keskukseen. YVA-selostukseen hankkeesta vastaava on koonnut hanketta ja sen arvioituja ympäristövaikutuksia koskevat tiedot. Hanketta ja arviointiselostusta esitellään tiistaina 10.3.2015 Hikiällä Eskon koulun ruokalatilassa, osoite Hikiäntie 223, ja keskiviikkona 11.3.2015 Orimattilassa virastotalon valtuustosalissa, osoite Orionaukio 2A. Kumpikin tilaisuus alkaa klo 18, mutta voimajohtoreitteihin voi tulla tutustumaan klo 17.30 alkaen, ennen varsinaista esittelytilaisuutta.   

Hankkeessa on tarkoitus korvata nykyinen Hausjärven Hikiän ja Orimattilan välinen 110 kilovoltin voimajohto 400+110 kilovoltin voimajohdolla. Tarkasteltavat voimajohtoreitit sijoittuvat Hausjärvelle, Mäntsälään, Kärkölään, Hollolaan ja Orimattilaan. Lähtökohtana on ollut uuden voimajohdon sijoittaminen nykyisen voimajohdon paikalle. Orimattilan Hennan ja Pennalaan suunnitellun uuden sähköaseman välillä on tarkasteltu kolmea voimajohtoreittiä, joista läntisimmässä on uusi alavaihtoehto. Lisäksi on tutkittu Hennan kiertävä alavaihtoehto. Saadun palautteen perusteella vaihtoehtoihin on tehty reittitarkistuksia ympäristövaikutusten lieventämiseksi.   

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä on tarkasteltu hankkeen vaikutuksia luonnonympäristöön, maisemaan ja kulttuuriperintöön, maankäyttöön ja ihmisiin.  Kaikkia tutkittuja vaihtoehtoja pidetään ympäristön kannalta toteuttamiskelpoisina, vaikka niistä aiheutuu erilaisia ja erisuuruisia haitallisia vaikutuksia.

Arviointiselostus tulee 9.2.2015 nähtäville em. kuntien kunnanvirastoihin ja pääkirjastoihin. Se on nähtävillä myös ympäristöhallinnon verkkosivulla. Lausunnot ja mielipiteet YVA-selostuksesta ELY-keskus pyytää pääsiäiseen mennessä.

Lisätietoja

Yksikön päällikkö Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 173

Tiedotus

Katri Erkamo, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 147

Hankkeen YVA-sivu


Päivitetty