Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Fennoskandian vihreän vyöhykkeen Karjalan työvaliokunta järjestäytyi

Professori Paavo Pelkonen puheenjohtajaksi

Fennoskandian vihreän vyöhykkeen Karjalan hankealueen työvaliokunta piti järjestäytymiskokouksensa 7.10. Kajaanissa. Työvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin professori (emeritus) Paavo Pelkonen Itä-Suomen yliopistosta, varapuheenjohtajaksi erikoissuunnittelija Riitta Nykänen Metsähallituksesta sekä sihteereiksi kehityspäällikkö Sari Alatossava Metsähallituksesta ja erikoistutkija Timo Hokkanen Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta. Kolmen suomalaisen alueellisen työvaliokunnan puheenjohtajat ovat Suomen edustajia valtioiden välisessä kolmikantaisessa työryhmässä, jossa on alueiden edustajia myös Norjasta ja Venäjältä.

Karjalan alueeseen kuuluvat Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat.  Kajaanin kokoukseen osallistuivatkin lähes kaikki merkittävimmät moniulotteista kestävää kehitystä rajayhteistyönä edistävät toimijat kuten maakuntaliitot, ELY-keskukset, rajavartiolaitos, metsähallitus, kunnat, metsäkeskukset yritykset ja yliopistot. Työvaliokunta on avoin kaikille toimijoille ja sen toimialaan liittyy myös sosiaalinen, kulttuurinen ja kansalaisyhteiskunnan näkökulma. Edustusta näiltä tahoilta toivotaan lisää.  Seuraava kokous pidetään Pohjois-Karjalassa helmikuussa 2015.

Fennoskandian vihreä vyöhyke ulottuu Jäämereltä Suomenlahteen ja se on pohjoisin osa Euroopan vihreää vyöhykettä, joka seuraa kylmän sodan jakolinjaa halki Euroopan. Fennoskandian vihreän vyöhykkeen kehittäminen perustuu Norjan, Suomen ja Venäjän viranomaisten allekirjoittamaan yhteisymmärryspöytäkirjaan.

Rajat ylittävän yhteistyön avulla pyritään edistämään ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kehitystä raja-alueella. Yhteistyöllä haetaan tasapainoista lähestymistapaa, jossa kestävää kehitystä tarkastellaan osallistujavaltioiden vihreän vyöhykkeen suojelualueiden ja niiden välialueilla olevien yhdyskuntien sekä niitä tukevien elinkeinojen kokonaisuutena. Fennoskandian vihreän vyöhykkeen toiminta koostuu pääosin alueellisista hankkeista. Toiminnan organisointihanketta vetää ympäristöministeriö.

Lisätietoja toiminnasta ja alueellisista erityispiirteistä:

puheenjohtaja Paavo Pelkonen 050 3675238 paavo.pelkonen(ät)uef.fi (Pohjois-Karjala)

varapuheenjohtaja Riitta Nykänen 040 5310158, nuuska58(ät)gmail.com (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu)

sihteeri Sari Alatossava 040 8014044, sari.alatossava(ät)metsa.fi (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu,)

sihteeri Timo J. Hokkanen 0400 884769, timo.hokkanen(ät)ely-keskus.fi (Pohjois-Karjala)

koordinaattori Aino Rekola 050 3848320, aino.rekola(ät)ymparisto.fi (Ympäristöministeriö)

Katso myös näitä näkökulmia:

 


Päivitetty