Tiedotteet 2018

Etelä-Savossa kuivuus laskenut nopeasti järvien vedenpintoja (Etelä-Savo)

Vuoksen ja Kymijoen vesistöalueilla sademäärä on ollut touko-kesäkuussa hyvin vähäinen. Maaperä on erittäin kuivaa ja valunta on tällä hetkellä vähäistä. Useimpien Etelä-Savon luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet ovat laskeneet nopeasti ja ovat pääosin lähellä ajankohdan keskitasoa. Kuivuuden vaikutukset näkyvät nopeimmin valuma-alueeltaan pienissä järvissä ja niissä vedenpinta saattaa olla jo epätavanomaisen alhainen. Kesäkuun loppupuolelle ennustetut sateet tuovat hieman helpotusta kuivuustilanteeseen, mutta eivät riitä juurikaan nostamaan vedenpintoja. Vedenpintojen laskun ennustetaan jatkuvan todennäköisesti koko kesän.

Suurista järvistä Saimaan vedenpinta oli 20.6. Lappeenrannan Lauritsalan asteikossa NN + 76,37 m. Saimaan vedenpinta on tällä hetkellä +45 cm ajankohdan keskitason yläpuolella. Vedenpinta on kääntynyt hitaaseen laskuun ja laskun ennustetaan jatkuvan heinäkuussa. Saimaan vedenpinta pysyy kuitenkin ainakin elokuulle saakka selvästi tavallista korkeammalla. Saimaalla aloitettiin lisäjuoksutukset jo marraskuun lopulla kevättulvan nousun minimoimiseksi. Nyt kun riski vedenpinnan noususta on väistynyt, lisäjuoksutukset lopetetaan ja Saimaan juoksutus palautetaan 25.6.2018 luonnollisen purkautumisen mukaiseksi.

Mäntyharjun reitillä Puulan vedenkorkeus on tällä hetkellä tasolla NN + 94,63 m. Vedenpinta on -2cm ajankohdan keskiarvon alapuolella ja se on loivassa laskusuunnassa. Kissakosken juoksutusmäärän ennakoidaan pienenevän kesän mittaan, mikä laskee alapuolisten vesistöjen virtaamia ja vedenkorkeuksia. Ylempänä vesistössä Kyyveden vedenkorkeus on laskenut kevään tulvakorkeudestaan jo noin 40 cm lähelle ajankohdan keskikorkeuttaan ja laskun ennakoidaan edelleen jatkuvan.

Pohjaveden pinnat ovat kääntyneet kesälle tyypilliseen laskusuuntaan. Suurissa pohjavesimuodostumissa kuivuusjakso ei ole vielä vaikuttanut merkittävästi pohjaveden pintoihin, koska viileä kevät viivästytti pintojen alenemista. Niissä pinnankorkeus on monin paikoin ajankohdan keskitasolla. Sen sijaan pienemmissä muodostumissa pohjaveden pinta on laskenut selvästi alle ajankohdan keskiarvon.

Etelä-Savossa järvien pintalämpötilat ovat tällä hetkellä ajankohdan keskiarvon tuntumassa. Mikkelin Haukivuorella Kyyvedellä pintaveden lämpötila oli 21.6. aamulla 16,9 astetta ja vastaavasti Savonlinnan Oravissa Haukivedellä 14,9 astetta. Veden lämpötilat ovat viime päivinä laskeneet useita asteita johtuen kovasta tuulesta. Lämpötiloissa ei ole tapahtumassa lähipäivinä suuria muutoksia.

Linkit

 

Lisätietoja:

Vesienhoidon asiantuntija Juho Kotanen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 192

Vesitalousasiantuntija Varpu Rajala, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 224


Päivitetty