Tiedotteet 2018

Etelä-Savoon ennakoidaan tavanomaista suurempia kevättulvia (Etelä-Savo)

Etelä-Savon alueen järvien vedenkorkeudet ovat olleet syksyn ja alkutalven runsaiden sateiden johdosta varsin korkealla. Kevättalven aikana vesistöjen vedenpinnat ovat laskeneet, mutta useimmissa järvissä vettä on edelleen ajankohtaan nähden runsaasti. Myös talven aikana on kertynyt lunta tavanomaista enemmän. Tavallista suurempi lumen vesiarvo ennakoi tavanomaista suurempia kevättulvia etenkin, kun järvet ovat ennestään tavanomaista korkeammalla. Lumen vesiarvo on 40–60 mm suurempi kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta.

Tämän hetkisten ennusteiden mukaan lumen sulaminen käynnistyy kunnolla huhtikuun puolivälin aikoihin, kun yöpakkaset jäävät pois. Järvien vedenpintojen ei ennusteta enää laskevan, vaan kääntyvän lähiaikoina jo nousuun kevättulovirtaamien kasvun myötä. Tulvahuiput ajoittunevat toukokuun loppupuolelle. Saimaan vedenpinnan ennakoidaan nousevan kesäkuun loppuun asti. 

Maakunnan säännöstellyillä järvillä vedenpintaa on laskettu, jotta sulamisvesille saadaan varastoitua tilaa. Silti laitoksilla, kuten Puulaa säännöstelevällä Kissakoskella ja Juojärveä säännöstelevällä Palokin voimalaitoksella jouduttaneen tänä keväänä tekemään tavanomaista suurempia ohijuoksutuksia. Saimaalla on käynnissä lisäjuoksutus 900 m3/s ja sitä jatketaan todennäköisesti aina kesään asti, jottei vedenkorkeus nousisi tulvalukemiin.

Kevään sademäärät ja lumen sulamisnopeus vaikuttavat vielä tulvan suuruuteen merkittävästi, joten tulvan ennustamiseen tässä vaiheessa liittyy vielä paljon epävarmuutta. Sateinen kevät lisäisi tulvariskiä entisestään. ELY-keskus seuraa vesitilanteen kehittymistä.

Vesitilannetta voi seurata Internetissä:

Lisätietoja:

Vesitalousasiantuntija Varpu Rajala, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4224


Päivitetty