Tiedotteet 2018

Etelä-Savon pohjavesialueiden luokitusten tarkistamista jatketaan (Etelä-Savo)

Etelä-Savon ELY-keskus jatkaa tutkimuksia Etelä-Savon III-luokan pohjavesialueilla. Kevät- ja kesäkaudella 2018 tutkittavia alueita on Kangasniemen, Mäntyharjun, Juvan, Sulkavan ja Savonlinnan kuntien alueilla. Maastotöihin kuuluu maaperäkairauksia, pohjaveden havaintoputkien asennuksia, mittauksia ja vesinäytteiden ottoa. Tutkimuksiin on pyydetty maanomistajien lupa. Pohjavesitutkimukset alkavat viikolla 17. Tutkimukset toteuttaa Ramboll Finland Oy ELY-keskuksen toimeksiannosta.

III-luokan pohjavesialuetta Pihlajaveden äärellä. Kuva: Ramboll Finland Oy

Tutkimukset ovat osa koko Suomessa toteutettavaa pohjavesialueiden uudelleenluokittelutyötä. Nykyiset I-luokan, II-luokan ja III-luokan pohjavesialueet luokitellaan jatkossa seuraavasti:

  • 1-luokka: vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue
  • 2-luokka: muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue  

E-luokka/merkintä: pohjavesialue, jonka pohjavedestä muun lainsäädännön perusteella suojeltu pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen. Merkintä E voi olla lisämerkintänä luokissa 1 ja 2 tai itsenäisenä vain pelkkä E. Pohjavesialue voi siis jatkossa olla luokkaa 1, 1E, 2, 2E tai E.

Osana luokitustarkistuksia Etelä-Savon ELY-keskus jatkaa kesällä 2018 myös pohjavedestä riippuvaisten ekosysteemien kartoituksia. Maastotöissä kerätään tietoja mm. pohjavesialueiden lähteistä, lähteiköistä ja pohjavesivaikutteisista soista sekä näiden lajistosta. Maastossa kuljetaan jalan, eivätkä maastokäynnit aiheuta jälkiä ympäristöön.

Muutoksista kuullaan kunnittain

Luokitusmuutoksista järjestetään kuntakohtaiset kuulemiset vuosien 2018 ja 2019 aikana. Aineistot ovat nähtävillä kunnittain vähintään kuukauden, jona aikana ELY-keskukselle voi lähettää mielipiteitä ja mahdollisia pohjavesialueiden luokituksiin tai rajauksiin vaikuttavia uusia tutkimustuloksia tai -tietoja.

Kuulemisista ilmoitetaan kunnittain alueen sanoma- ja paikallislehdessä sekä ELY-keskuksen tiedotteessa. Pohjavesialueiden luokittelun tilannetta voi seurata ymparisto.fi -sivustolta. Kuulemisaineistot ovat nähtävillä tällä sivustolle sekä paperisina kunnanvirastossa ja Etelä-Savon ELY-keskuksessa kuulemisen ajan (vähintään 30 vrk).

Linkit: 

Lisätietoja, Etelä-Savon ELY-keskus

Pohjavesiasiantuntija Nina Nenonen, nina.nenonen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 168
Pohjavesiasiantuntija Panu Ranta, panu.ranta(at)ely-keskus.fi, p. 0295 026 220
Luonnonsuojeluasiantuntija Lauri Puhakainen, lauri.puhakainen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 223


Päivitetty