Tiedotteet 2018

ELY-keskus myönsi 19 kohteelle avustusta rakennusperinnön ja saariston hoitoon (Etelä-Savo)

Etelä-Savon ELY-keskus myönsi vuoden 2018 rakennusperinnön hoitoavustuksia ja saariston ympäristönhoitoavustuksia 19:ään kohteeseen eri puolille Etelä-Savoa. Määrärahaa oli jaettavana rakennusperintöön 30 000 euroa ja saariston ympäristönhoitoon noin 9 500 euroa. Harkinnanvaraisilla avustuksilla ELY-keskus tukee kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjaus- ja kunnostustöitä sekä saariston maisemakuvan säilyttämistä ja parantamista.

Myönnetyn avustuksen määrä vaihteli 850 eurosta 5000 euroon. Keskimääräinen avustussumma rakennusperintöavustuksissa oli noin 1500 euroa ja saaristoavustuksissa reilu 2000 euroa. Avustusta ei myönnetty kymmenelle kohteelle, pääasiassa määrärahojen niukkuuden vuoksi. ELY-keskukselta haettiin yhteensä noin 330 000 euroa, joten avustusmääräraha kattoi tarpeesta vain noin 12 prosenttia. Ympäristöhallinnon rakennusperinnön hoidon avustuksia oli valtakunnallisesti jaettavana yhteensä 850 000 euroa ja saariston ympäristönhoidon avustuksia 125 000 euroa.

Suojellut ja inventoidut kohteet etusijalla

Avustettavien kohteiden valinnassa etusijalla ovat ne kohteet, joiden säilyminen on turvattu kaavassa tai suojelupäätöksellä ja ne kohteet, jotka sisältyvät kulttuurihistorialliseen inventointiin. Avustettavat työt ovat pääasiassa rakennusten runkoon, katteisiin ja julkisivuihin kohdistuvia kohteiden suojeluarvoja säilyttäviä korjaustoimenpiteitä. Myöntökriteereinä käytetään kohteen arvoa, hankkeen vaikuttavuutta sekä hankkeen laatua.

ELY-keskus valvoo avustusten käyttöä ja neuvoo kunnostusten toteutuksessa. Avustusten maksatuksista vastaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus).

Linkki
Lista myönnetyistä avustuksista  (pdf 100kt)

Lisätietoa rakennusperinnön hoidon avustuksista:
ELY-keskuksen verkkosivut: Avustukset rakennusperinnön hoitoon -sivusto (ely-keskus.fi)

Lisätietoja:
Kulttuuriympäristöasiantuntija Satu Karjalainen, puh. 0295 024 024, satu.maarit.karjalainen(at)ely-keskus.fi


Päivitetty