Tiedotteet 2017

ELY-keskus ei kiellä Metsähallituksen suunnittelemia Oulujärven saarten hakkuita (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on tutkinut luontojärjestöjen vireillepanovaatimuksen hakkuiden kieltämisestä Oulujärven Kaarresalossa ja Kuostonsaaressa ja antanut asiasta päätöksen tänään. Juridisia perusteita hakkuiden kieltämiselle ei ole. Mahdollisten hakkuiden aloitus ja toteuttaminen on Metsähallituksen päätettävissä, jos valitusviranomainen ei toisin määrää.

Metsähallituksen suunnittelemat harvennus - ja poimintahakkuut eivät kohdistu merkittävästi heikentävästi Natura-alueen valintaperusteena oleviin luontotyyppeihin. Oulujärven saarissa Naturan toteuttamistapa on ulkoilulaki eli alueista ei perusteta lakisääteistä luonnonsuojelualuetta, vaan Naturan suojelutavoitteet turvataan valtioneuvoston 30.12.1993 päättämän Oulujärven retkeilyalueen hoidon ja käytön suunnittelussa. Metsähallitus on hyväksynyt hoito- ja käyttösuunnitelman 3.4.2017.

Lisätietoja:
Yksikön päällikkö Eero Melantie, ELY-keskus, puh. 0295 038 377

 


Päivitetty