Tiedotteet 2018

ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin alkuvuoden aikana lähes 52 miljoonaa euroa (Kanta-Häme ja Päijät-Häme)

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kautta kanavoitui rahoitusta Hämeen maakuntiin alkuvuoden 2018 aikana kaikkiaan lähes 52 miljoonaa euroa. Rahoituksella edistettiin yritysten kasvua, parannettiin työllisyyttä ja edistettiin maatilojen ja maaseudun kehittämistä ja ympäristön tilan paranemista. Tiedot ilmenevät Hämeen ELY-keskuksen tammi-kesäkuun 2018 rahoituskatsauksesta.

Työllisyysmäärärahoja oli käytössä kaikkiaan runsaat 34 miljoonaa euroa. Suurimmat erät olivat palkkatuki yksityiselle sektorille ja ammatillisen työvoimakoulutuksen hankinta. TE-palveluissa aloitti tammi-kesäkuussa yhteensä lähes 12 800 henkilöä. Näitä palveluita ovat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, työkokeilu ja omaehtoinen opiskelu. Hämeen ELY-keskusalueen kunnissa oli alkuvuoden 2018 aikana kuukaudessa keskimäärin 19 669 työtöntä työnhakijaa. Tämä on 2 900 vähemmän (-13 %) kuin vuotta aiemmin. Työttömyyksistä päättyi ennen kolmen kuukauden työttömyyttä kuukaudessa keskimäärin 56 prosenttia. Myös uusien avoimien työpaikkojen määrä kasvoi edelleen.

Yritysten kehittämisen rahoituksella (yrityksen kehittämispalvelut, yrityksen kehittämisavustus, yritysten toimintaympäristön avustus) tuettiin mm. pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymisen edistymistä. ESR-hankkeilla tuettiin useita ammatillisia oppilaitoksia opetus- ja ohjaustoimintojen kehittämisessä.

Maatalouden heikentynyt taloudellinen tilanne ja heikot kasvukaudet ovat vaikuttaneet maatalouden investointihalukkuuteen. Erityisesti isoihin lypsykarja- ja kotieläininvestointeihin on haettu alkuvuonna tukea laimeasti. Lisääntyvää kiinnostusta on ollut myös aurinkoenergian tuottamiseen liittyviin investointeihin sekä puutarhatiloilla kasvutunneleihin. Nuoren viljelijän aloittamisavustusten määrät ovat kasvussa. Näin ollaan palaamassa sukupolvenvaihdoksissa muutaman vuoden notkahduksen jälkeen kasvu-uralle. Osittain vuoden 2018 kasvuun vaikuttaa myös vuoden lopulla tapahtuva luopumistukijärjestelmän muutos.

Maaseutuohjelmasta rahoitettiin sekä yrityksiä että kehittämishankkeita. Uusia avauksia hanketoiminnassa olivat mm. luonnontuotealan ja digiosaamisen kehittämishankkeet.

Ympäristörahoituksella avustettiin mm. vesistö- ja valuma-aluekunnostusten suunnittelua ja toteutumista ja haja-asutuksen jätevesien käsittelyn neuvontaa sekä tuettiin vesi- ja kalataloushankkeita. METSO-ohjelman rahalla maksettiin korvauksia yksityisten luonnonsuojelualueiden perustamisesta ja luonnonsuojelutarkoituksiin hankittujen alueiden kauppahintoja. Rahoituksen avulla uusia luonnonsuojelualueita syntyi 237 hehtaaria.

Yrityksiä tuettiin eri rahoituslähteistä yhteensä 18,3 miljoonalla eurolla

Yritysten toimintaedellytyksiä edistettiin useista eri rahoitusmuodoista. Työllisyyden edistämisen määrärahoista starttirahaa aloittavalle yrittäjälle on ollut alkuvuoden aikana käytettävissä 1,82 miljoonaa euroa ja palkkatukea yksityiselle sektorille 12,29 miljoonaa euroa. Yritysten kanssa yhteistyössä toteutettavia yhteishankinta- ja rekrytointikoulutuksia on rahoitettu alkuvuoden aikana noin 400 000 eurolla. Yritysten kehittämisrahoitusta (yrityksen kehittämispalvelut, yritysten toimintaympäristöavustus, yrityksen kehittämispalvelut) myönnettiin alkuvuoden aikana kaikkiaan noin 3,27 miljoonaa euroa, maaseudun yritysrahoitusta noin 259 000 euroa ja LEADER-ryhmien yritystukia noin 248 000 euroa. Kaikkiaan yrityksiin kohdistui ELY-keskuksen rahoituksesta eri tavoin noin 18,3 miljoonaa euroa.

 

Lisätietoja:

Hämeen ELY-keskus:

Ylijohtaja Tommi Muilu, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 206
Johtaja, Elinkeino, työvoima ja osaaminen, Jarmo Paukku, puh. 0295 025 083
Rahoitus työllisyyden edistämiseen: Yksikön päällikkö Kari Sartamo, puh. 0295 025 098
Yritysrahoitus ja hankerahoitus ESR: Yksikön päällikkö Sinikka Kauranen, 0295 025 151
Maatilojen kehittäminen: Yksikön päällikkö Kari Kivikko, puh. 0295 025 060
Maaseudun kehittäminen: Kehittämispäällikkö Timo Kukkonen, puh. 0295 025 065
Maaseudun kehittäminen, yritysrahoitus: Rahoitusasiantuntija Kari Palvaila puh. 0295 025 082
Ympäristö: Johtava vesitalousasiantuntija Timo Virola, puh. 0295 025 245

Tiedotus: Erikoissuunnittelija Sanna Paakkunainen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 159


Liitteet:


Päivitetty