Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

ELY-keskukselta 3 058 000 euroa liikuntapaikkarakentamiseen (Uudenmaan ELY-keskus)

Uudenmaan ELY-keskus on jakanut veikkausvoittovaroista 3 058 000 euroa avustusta liikuntapaikkojen rakentamiseen ja peruskorjaamiseen Uudenmaan, Kanta- ja Päijät-Hämeen sekä Kaakkois-Suomen alueilla tänä vuonna. Avustuksia haettiin yhteensä 68 liikuntapaikkahankkeelle ja avustusta voitiin myöntää 45 hankkeelle (liite 1). Uudenmaan ELY-keskus on valtionapuviranomainen hankkeissa, joiden arvioidut perustamiskustannukset ovat ilman arvonlisäveroa enintään 700 000 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö tekee päätökset tätä suuremmista hankkeista. Uudenmaan ELY-keskuksen käyttöön asetettiin tänä vuonna noin 3,06 miljoonaa euroa.

Uudenmaan ELY-keskus on arvioinut hakemuksia toiminnallisesti, taloudellisesti ja rakennusteknisesti.

Liikuntapaikka-avustusten jaossa on viime vuosina korostettu erityisesti ns. lähiliikuntapaikkojen merkitystä. Lähiliikuntapaikat sijoittuvat usein koulujen pihoihin ja niillä pyritään lisäämään välituntiliikuntaa. Lähiliikuntapaikkojen avustushakemuksia oli tänä vuonna 24 kappaletta. Uudisrakentamisen rinnalla on painottunut olemassa olevien liikuntapaikkojen kunnossapitäminen ja nykyaikaistaminen. Erityisesti pallokenttien peruskorjaamista ja muuttamista tekonurmikentiksi on tuettu viime vuosina. Urheiluseurat toimivat usein hakijoina näissä hankkeissa ja vuokraavat kentät kunnilta.

Kunnallisia hankkeita oli tänä vuonna 46 kappaletta. Tämä on noin 67 % hakemuksista.LIITE 1
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 21.5.2013 avustamat liikuntapaikkahankkeet (pdf. 42 kt)

 

 

Lisätietoja:

Uusimaa: ylitarkastaja Krister Strandberg, 0295 021 159
Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala:
sivistystoimentarkastaja Ilpo Piri, 0295 021 133

Tai koko alueelta:
ylitarkastaja Sixten Wackström, 0295 021 171

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Päivitetty