Tiedotteet 2019

Ei sinilevähavaintoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella (Pohjalaismaakunnat)

Viikolla 27 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen havaintopaikoilla ei ole havaittu sinilevää. Viilentynyt ja epävakainen sää on hillinnyt sinilevien pintaesiintymien muodostumista. Muutokset säässä voivat kuitenkin vaikuttaa levätilanteeseen nopeastikin, sillä lämpö lisää sinileväkukintojen todennäköisyyttä.

Ajankohtaiset tiedot sinilevätilanteesta ja pintaveden lämpötilasta löytyvät Järvi-meriwikistä (www.jarviwiki.fi). Myös kansalaiset voivat tallentaa palveluun omia havaintojaan tukemaan valtakunnallista levätilanteen arviointia. Havaintolähetti-verkkosovelluksella havainnon tallentaminen onnistuu helposti myös älypuhelimella. Sinilevähavainnoista voi myös ilmoittaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen leväseurantapuhelimen numeroon 0295 027 990.

Sinileviä eli sinibakteereita esiintyy luontaisesti vesistöissä. Olosuhteiden ollessa suotuisat sinilevät voivat aiheuttaa massaesiintymiä. Sinilevät tarvitsevat kasvuunsa ravinteita sekä valoa, ja lämpö edistää niiden kasvunopeutta. Tyyni sää saa levämassan nousemaan veden pintaan helposti havaittavaksi vihertäväksi lautaksi. Runsaasti sinilevää sisältävän veden käyttämistä ei suositella, sillä sinilevät voivat olla myrkyllisiä ja aiheuttaa esimerkiksi iho-oireita, silmien ärsytystä ja pahoinvointia. Varsinkin pienet lapset ja lemmikkieläimet on syytä pitää poissa rannasta ja vedestä, kun sinilevää on havaittavissa.

Lisätietoja:


Päivitetty