Tiedotteet 2018

E18 Turun kehätien parantaminen Raision kohdalla - Tiesuunnitelma ja keskustan suunnittelu käyntiin (Varsinais-Suomi)  

Varsinais-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt tiesuunnitelman laatimisen Raision keskustan kohdalle alkuvuodesta 2018. Suunnittelua tehdään tiiviissä yhteistyössä Raision kaupungin kanssa, joka laatii samanaikaisesti asemakaavoja alueelle. Asemakaavoitus lähtee käyntiin keskusta-alueen visioinnilla huhtikuussa 2018. Tiesuunnittelun ensimmäinen yleisötilaisuus järjestetään torstaina 14.6.2018 klo 17–19 Raision kaupungintalolla. 

Eurooppalaiseen TEN-ydintieverkkoon kuuluva E18 Turun kehätie on yksi Suomen tärkeimmistä päätieyhteyksistä. Nykyiset liikennejärjestelyt vaikeuttavat Raision keskustan maankäytön kehittämistä ja aiheuttavat häiriötä. E18 (kt 40) ja E8 -teiden (vt 8) liittymä muodostaa Naantalin ja Turun satamien liikenteen solmukohdan. Satamaliikenteen lisäksi keskustaa kuormittaa Neste Oilin Naantalin öljynjalostamon ja Raision tehtaiden raskas liikenne. E18 Turun kehätie on E18-tien viimeinen vielä parantamatta oleva tieosuus nyt, kun Hamina-Vaalimaa moottoritie saatiin valmiiksi.

Tiesuunnitelmalla ja asemakaavoituksella tarkat suunnitelmat

Tiesuunnitelman aktiivinen vaihe on käynnistynyt alkuvuodesta 2018.  Suunnitelma valmistuu vuoden 2019 lopussa.  Tavoitteena on, että hanke etenee rakentamisvaiheeseen mahdollisimman nopeasti tiesuunnitelman valmistumisen jälkeen. Se edellyttää myös alueen asemakaavoituksen etenemistä.

Tiesuunnitelman laatiminen on kantatien parantamisen toimenpiteiden tarkan sijainnin ja yksityiskohtaisten ratkaisujen suunnittelua. Aiemman aluevaraussuunnitelman periaateratkaisut ohjaavat suunnittelua, mutta niiden toimivuutta tarkastellaan tarkemmassa mittakaavassa sovittaen kokonaisuutta yhteen asemakaavoituksen kanssa.  Raision kaupunki käynnistää alueen asemakaavoituksen, mitä viedään yhtäaikaisesti eteenpäin tiesuunnitelman rinnalla. Asemakaavoituksen tueksi kaupunki on laatinut keskustavision.

Tiesuunnitelman suunnittelualue lännessä rajautuu Juhaninkujan liittymän länsipuolelle ja idässä Vesilaitoksentien liittymään. Suunnitteluosuuden pituus kehätiellä on noin kaksi kilometriä. Suunnittelualueeseen kuuluu myös Raision keskustaa sivuava valtatie 8 noin kilometrin matkalla.

Perusratkaisussa Raisiontien ja Nesteentien liittymä on poistettu nykyiseltä paikaltaan ja Nesteentielle liitytään parannettujen katujärjestelyjen kautta keskustan lounaisesta reunasta. Ydinkeskustan kohdalla kehätie on n. 450 metrin matkalla tunnelissa. Raision eritasoliittymä on korvattu nykyisellä paikallaan kiertoeritasoliittymällä, jossa Vt8 kulkee alimpana ja E18 ylimpänä. Eritasoliittymän keskimmäiseen kerrokseen rakennetaan kiertoliittymä, joka kytkeytyy pääteihin rampeilla. Voudinkatu ja Kirkkotie yhdistetään ja Kirkkotieltä rakennetaan kehätien rinnakkaiskatu Haunistentielle.  Petterinpellon alueelta täydennetään kehätien pohjoispuoliset rinnakkaiskatuyhteydet Voudinkadulle ja Vesilaitoksentielle.

Suunnitelmaa kehitetään yhdessä

Tiesuunnittelua ja asemakaavoitusta tehdään avoimesti ja vuorovaikutteisesti.   Raision keskustan tieyhteyksien parantamisella on suuri merkitys niille, joiden jokapäiväiseen elämään Raision kaupunkialue liittyy. Vuoropuhelun pääkohderyhmänä ovat siten Raision asukkaat, keskustan yrittäjät sekä kaikki asiasta kiinnostuneet tienkäyttäjät.

Palaute ja keskustelu ratkaisusta on erityisen tärkeää hyvän lopputuloksen saamiseksi.  Tiesuunnitelman aikana suunnitteluun voi osallistua monin tavoin, sillä yleisötilaisuuksia ja muita tapaamisia järjestetään työn aikana useita.

Tiesuunnittelun ensimmäinen yleisötilaisuus järjestetään torstaina 14.6.2018 klo 17-19 Raision kaupungintalolla (Nallinkatu 2, 21200 Raisio). Tilaisuudessa esitellään hankkeen taustoja, tavoitteita ja aikatauluja ja alustavia suunnitelmaehdotuksia.

Myöhemmin järjestään mm. suunnittelijoiden vastaanotto, työpaja ja karttakysely. Näistä tiedotetaan myöhemmin hankkeen aikana. Suunnittelun etenemistä voi seurata hankkeen verkkosivuilla ja Facebookissa (linkit lisätiedoissa).

Lisätietoja

Tiesuunnittelun hankesivut:
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/varsinais-suomi-e18-turun-kehatie-raision-keskustan-kohdalla

Tiesuunnittelun Facebook-sivut:
https://www.facebook.com/TurunkehatienparantaminenRaisionkohdalla/

Kaavoituksen verkkosivut:
http://www.raisio.fi/palvelut-a-o/kaavoitus-ja-maankaytto/

 


Päivitetty