Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

CreMA-tukea Pohjois-Pohjanmaalle luovien alojen monialaisiin tuotekehityshankkeisiin (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus (AVEK) jakoi elokuussa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää CreMA-tukea 20 luovan alan hankkeelle. CreMA on uudentyyppinen joustava määräraha, joka on tarkoitettu luovien alojen ja muiden toimialojen osaamisen yhdistämiseen sekä yhteistyön ja liiketoimintamallien kehittämiseen. Toista kertaa jaettua määrärahaa jaettiin koko maassa yhteensä 285 025 euroa. Pohjois-Pohjanmaalla avustusta sai kaksi luovien alojen yritystä, Alpakka Media Oy (15 000 euroa) sekä Soiva Siili Ay (11 000 euroa).

Oulunsalolaisen Alpakka Media Oy:n hanke on nimeltään DreamZone ja se toteutetaan yhteistyössä Tracker Oy:n ja Fitness Media Oy:n kanssa. Hankkeessa suunnitellaan DreamZone -tietokonepeli, joka yhdistää pelaamisen liikkumiseen. Pelissä kotipiiri ja lähiympäristö muuttuvat kolmiulotteiseksi fantasiamaailmaksi, jossa pelaaja liikkuu GPS-paikantimen avulla lähiympäristössä määrättyjä paikkoja etsien ja erilaisia tehtäviä suorittaen. Pelin pääkohderyhmänä ovat 8 -14-vuotiaat pojat. Hankkeessa suunnitellaan pelikonseptin pääkohdat ja toteutetaan ensimmäinen demoversio pelin yksityiskohdista. Lisätietoja hankkeesta: Alpakka Media Oy / Niina Tuikkala, p. 045 133 0443.

Soiva Siili Ay:n hanke liittyy lauluntekemiseen keskittyvän luovan oppimis- ja toimintaympäristön digitalisointiin. Se toteutetaan yhteistyössä oululaisen Whatevergroupin kanssa, joka vastaa projektin kannattavuudesta ja kaupallisen potentiaalin kehittämisestä. Lauluntekotyöpajoistaan ja lastenmusiikistaan tunnetun Soivan Siilin osaaminen on hankkeen myötä tarkoitus tiivistää käsiteltäväksi didaktiseksi ohjeistoksi, josta tuotetaan pilottiohjelmisto. Pilotin tuloksia arvioimalla luodaan edellytykset ohjelmiston myöhemmälle tuotteistamiselle. Lisätietoja hankkeesta: Soiva Siili Ay / Kyösti Salmijärvi, p. 040 742 3763; Whatevergroup / Antti Kairakari, p. 040 562 4431.

CreMA-hanke toteutettiin yhteistyössä 13 ELY-keskuksen kanssa. Tukea pystyivät hakemaan mukana olevien ELY-keskusten alueilla toimivat luovan alan yritykset pilottihankkeeseen. Hankkeissa tuli olla mukana yhteistyökumppanina vähintään yksi perinteisten teollisuus-, palvelu- tai muiden alojen yritys. Edellytyksenä oli, että hankkeiden tulee synnyttää uusia tuotteita, palveluita tai toimintamalleja, sovittaa yhteen luovaa osaamista ja perinteisempää yritysosaamista sekä kehittää luovien alojen yrittäjyyttä.

Toukokuussa päättyneessä haussa tukea tavoiteltiin 75 hakemuksella. Hakemuksia tuli 12 ELY-keskuksen alueelta. CreMA-tukea myönnettiin 20 hankkeelle yhteensä 285 025 euroa.

Hankkeita arvioitaessa painotettiin erityisesti niiden uutuusarvoa, innovatiivisuutta, taloudellista toteuttamiskelpoisuutta ja liiketoimintapotentiaalia. Tuettavilla hankkeilla oli myös oltava merkittävä vaikutus yrityksen liiketoimintaan. Päätökset tuettavista hankkeista tehtiin yhteistyössä ELY-keskusten kanssa.

CreMA-tuki on osa CreaDemo-määrärahaa, jota AVEK on ensimmäisen kerran jakanut luovien alojen ja kulttuuriyrittäjyyden kehittämishankkeisiin keväällä 2012.

Kaikki tukea saaneet hankkeet sekä lisätietoja osoitteessa www.kopiosto.fi/avek.

Lisätietoja:

Suunnittelija Salla Kananen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, salla.kananen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 038 028
 


Päivitetty