Tiedotteet 2019

Apua vesistöjen kunnostuksiin ja vesiensuojelutoimiin (Kaakkois-Suomi)

Haminan Vehkjärvi kuntoon talkoilla ja ELY-keskuksen tuella

 

Haminan Vehkjärvi oli rehevöitynyt ja lähes umpeenkasvanut, kunnes kylien asukkaat päättivät laittaa järven kuntoon. ELY-keskus auttoi rakentamalla pohjapadon laskujokeen. Kyläläiset rakensivat kaislanniittokoneen, jolla niitettiin ja poistettiin vesikasveja järvestä.

Kyläläisten merkittävien lahjoitusten ja ELY-keskuksen tuen avulla järven rantojen virkistyskäyttö ja veneily paranivat huomattavasti. Tehtyjen toimien jälkeen järven vesikasvillisuus on vähentynyt ja ravinnepitoisuus hieman laskenut, matkaa tyydyttävästä tilasta hyvään on saatu hieman kavennettua. Järveä vaivaa edelleen runsas valuma-alueelta tuleva hajakuormitus.  

Vehkjärven kunnostaminen on osa Vehkajoen hanketta. Sataan vuoteen eivät ole lohikalat päässeet nousemaan mereltä jokeen, mutta ensi kesänä viimeinenkin nousueste saadaan purettua.

Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta voi nyt hakea tukea vastaaviin vesienkunnostushankkeisiin.

  • Lisätietoja Vehkjärven kunnostuksesta: Heikki Uski p. 044 347 2690

Hae avustusta vesistökunnostuksiin

Kaakkois-Suomen alueella on vielä monta kunnostusta odottavaa järveä ja jokea. Mitäpä jos aloittaisitte mökkijärvenne kunnostuksen?

Vesiensuojelutoimien tukirahoitusta on lisätty, joten avustuksia on aikaisempaa enemmän jaossa. Vesiensuojelun tehostamisen tavoitteena on parantaa Itämeren ja Suomen sisävesien tilaa vesistökunnostuksilla ja vähentämällä ravinteiden ja haitallisten aineiden päätymistä vesistöön maa- ja metsätaloudesta, yhdyskunnista ja haja-asutusalueilta sekä aluevesillä olevista vanhoista vedenalaisista hylyistä.

Rahaa vesiensuojelun tehostamiseen on valtakunnallisesti jaossa 69 milj. euroa vuosille 2019-2023.

Tuettuja vesiensuojelun tehostamisohjelman teemoja ovat:

  • maatalouden ravinnekuormituksen vähentäminen käyttäen uusia innovatiivisia menetelmiä, pienten vesistökunnostushankkeiden toteuttaminen kuormituksen vähentämiseksi ja monimuotoisuuden lisäämiseksi sekä alueellisten asiantuntijaverkostojen vahvistaminen vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden toteuttamiseksi
  • kaupunkien vesien hallinta ja käsittely
  • Itämeren hylkyihin liittyvien riskien vähentäminen
  • Itämeren ja vesien tilan selvitykset ja tutkimus.

Ohjelmalle varattu määräraha käytetään edellä mainittujen teemojen mukaisiin hankkeisiin. Tuen ehtona on valmiiksi neuvoteltu omarahoitusosuus, joka perinteisesti on hyvä olla puolet hankkeen kokonais-kustannusarviosta.

Linkki hakuohjeisiin (ely-keskus.fi)

Linkkejä:

Lisätietoja:

Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Hydrobiologi Antti Haapala  P. 0295 029 103

s-posti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Päivitetty