Uutisia

Ympäristötaide liittää tien maisemaan (27.6.2016)

Taiteen keinoin erilaisista tieympäristöistä voidaan luoda maisematiloja, jotka korostavat merkittäviä maastonkohtia ja pyrkivät luomaan paikallisuuden tuntua tai korostaa alueen erikoispiirteitä sekä jaksottavat matkan etenemistä.

Alueellisiin työvoima- ja yrityspalvelujen kokeiluihin yhdeksän aluetta (27.6.2016)

Vuosina 2017 ja 2018 toteutettavilla alueellisilla kokeiluilla luodaan asiakaslähtöinen ja hallintorajat ylittävä toimintamalli työvoima- ja yrityspalveluille. Kokeiluista kolme on maakunnallisia ja kuusi kuntapohjaisia.

Nauti Suomen luonnosta ja jokamiehenoikeuksista (23.6.2016)

Suomen upea luonto ja perinteiset jokamiehenoikeudet mahdollistavat sen, että voimme nauttia luonnosta ja liikkua siellä riippumatta siitä, kuka alueen omistaa tai on sen haltija.

Lisää tiedotteita