Kontaktinformation

NTM-centralernas e-poster för kontakt och kontaktpersoner

I dit meddelande bör framkomma företagets FO-nummer, uppgifter om var företaget befinner samt kort om företagets utvecklingsplan. NTM-centralen kontaktar dig antligen per telefon eller via e-post.

   Södra Österbotten

 • Kari Välimäki, kari.valimaki(at)ely-keskus.fi, 0295 027 642

   Södra Savolax

 • Tiina Väärä, tiina.vaara(at)ely-keskus.fi, 0295 024 104
 • Katriina Säisä, katriina.saisa(at)ely-keskus.fi, 0295 024 090

   Tavastland

 • Sasu Pajala, sasu.pajala(at)ely-keskus.fi, 0295 021 120
 • Katja Halle, katja.halle(at)ely-keskus.fi, 0295 025 108
 • Timo Hakala, timo.hakala(at)ely-keskus.fi, 0295 025 105
 • Johanna Jalonen (koulutukset), johanna.jalonen(at)ely-keskus.fi, 0295 025 154

   Sydöstra Finland

 • Timo Hakala, timo.hakala(at)ely-keskus.fi, 0295 025 105
 • Kirsi Hyrkäs, kirsi.hyrkas(at)ely-keskus.fi, 0295 029 104
 • Riikka Huhtanen-Pitkänen, riikka.huhtanen-pitkanen(at)ely-keskus.fi, 0295 029 123
 • Johanna Jalonen (koulutukset), johanna.jalonen(at)ely-keskus.fi, 0295 025 154

   Kajanaland

 • Päivi Lappalainen, paivi.lappalainen(at)ely-keskus.fi, 0295 023 643

   Mellersta Finland

 • Pirjo Suhonen, pirjo.suhonen(at)ely-keskus.fi, 0295 024 601

   Lappland

 • Jari Uusinarkaus, jari.uusinarkaus(at)ely-keskus.fi, 0295 037 141

   Birkaland

 • Jukka Ojala, jukka.ojala(at)ely-keskus.fi, 0295 036 204
 • Kirsti Pinomäki, kirsti.pinomaki(at)ely-keskus.fi, 0295 036 087

   Österbotten

 •  
 • Henrik Granqvist, henrik.granqvist(at)ely-keskus.fi, 0295 028 551
 • Henrik Broman, henrik.broman(at)ely-keskus.fi, 0295 028 545

   Norra Karelen

 • Päivi Vaarala, paivi.vaarala(at)ely-keskus.fi, 0295 025 020

   Norra Österbotten

 • Päivi Lappalainen, paivi.lappalainen(at)ely-keskus.fi, 0295 023 643

   Norra Savolax

 • Jari Vitikainen, jari.vitikainen(at)ely-keskus.fi, 0295 026 644

   Satakunta

 • Timo Klimoff, timo.klimoff(at)ely-keskus.fi, 0295 022 053
 • Anne Jortikka, anne.jortikka(at)ely-keskus.fi, 0295 022 046

   Nyland

 • Juha Seppälä, juha.a.seppala(at)ely-keskus.fi, 0295 020 955
 • Pirjo Karlsson, pirjo.karlsson(at)ely-keskus.fi, 0295 021 066
 • Ossi Paanala, ossi.paanala(at)ely-keskus.fi, 0295 025 015
 • Sasu Pajala, sasu.pajala(at)ely-keskus.fi, 0295 021 120
 • Päivi Niiles (koulutukset), paivi.niiles(at)ely-keskus.fi, 0295 021 113

   Egentliga Finland

 • Jukka Ojala, jukka.ojala(at)ely-keskus.fi, 0295 036 204
 • Pirkka Hyssälä (koulutukset), pirkka.hyssala(at)ely-keskus.fi, 0295 023 037

Länk: https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/uusi/konsultointi

"Den årslånga verksamhetsplanen som skapades är nu halvvägs och ger riktigt bra resultat."