Produktivitet och ekonomi

Utvecklingstjänst för främjande av SMF-företagets produktivitet, ekonomi och digitalisering

För vilka företag?

Målgruppen för tjänsten är SMF-företag som vill effektivisera och utveckla den interna verksamheten i fråga om produktion, ekonomi och digitalisering.

Mål

Tjänsten har som mål att effektivisera SMF-företags affärsverksamhet i mer konkurrenskraftig riktning genom att utveckla företagets produktions-, ekonomi- och styrningsprocesser och genom att utnyttja ny teknik.

Målet konkretiseras i den beställning som görs till tjänsteleverantören. Experttjänsten genomförs i samarbete mellan experten och SMF-företaget.

Genomförande

Tjänsten kan innehålla åtgärder som används för att:

  • utveckla arbetets smidighet och produktionen
  • utveckla produktions- och serviceprocesserna och styrningen av dem också med hänsyn till hantering och effektivisering av användningen av energi och material
  • utreda och utveckla möjligheterna att utnyttja ny teknik och digitalisering i företagets verksamhet
  • utveckla den strategiska planeringen och uppföljningen av företagets ekonomi och utnyttjandet av informationssystem i anslutning till ekonomi

Pris

Kundens betalningsandel är 30 euro + moms/dag fram till 23.9.2020. Fr.o.m. 24.9.2020 återgår priset på tjänsten till det normala och är 300 euro + moms/dag

Serviceproducenten fakturerar kunden efter att tjänsten har utförts.

Längd

Experttjänstens längd och innehåll bestäms utifrån SMF-företagets behov. Behovet fastställs i samråd med NTM-centralen.

Blev du intresserad?

På andra webbplatsen

Gör en ansökan.Till ansökan.

FöretagsFinlands telefontjänst.

"Den årslånga verksamhetsplanen som skapades är nu halvvägs och ger riktigt bra resultat."