Ledning av ekonomi och produktivitet

Målgrupp

Målgruppen för utbildningsprogrammet för ekonomi och produktivitet är SMF-företag som befinner sig i en omställningssituation och som vill utveckla sitt företag med tanke på ekonomi och produktivitet. I utbildningen kan delta företagets ledning och nyckelpersoner. Det är möjligt med branschinriktad betoning eller betoning som preciserats enligt målgruppen.

Mål

Målet med utbildningen är att precisera deltagarens uppfattningen om företagets ekonomiska läge och ekonomins betydelse som verktyg för planering och ledning av affärsverksamheten. Under utbildningen går man igenom den ekonomiska informationens betydelse för affärsverksamheten, relationen mellan ekonomi och produktivitet (inkl. personalfrågor) samt företagsjuridik och företagsbeskattning. Under utbildningen och konsulteringsdagarna identifierar deltagarna sådana med ekonomi eller produktivitet sammanhängande delområden i företaget som kräver utveckling samt får stöd i utvecklingen av dessa delområden.

Antalet utbildnings- och konsulteringsdagar

I utbildningen ingår 10 närundervisningsdagar och två företagsspecifika konsulteringsdagar/deltagare.

Utbildningens pris

Utbildningens pris för kunden 1470 € + moms. Utbildningsleverantören fakturerar kunden enligt överenskommelse.

Så söker du till utbildningen

Ansökan till utbildningen görs med en utbildningsspecifik e-blankett. Starttidpunkterna för utbildningarna och söklänkarna meddelas på denna sida på finska.

Talouden ja tuottavuuden johtaminen - alkavien koulutusten tiedot ja hakulinkit

Lappi 29.10.2019 alkaen. Ilmoittautuminen 13.10.2019 mennessä.

Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa 5.11.2019 alkaen. Ilmoittautuminen 27.10.2019 mennessä.

Pohjois-Pohjanmaa 26.11.2019 alkaen. Ilmoittautuminen 10.11.2019 mennessä.

Keski-Suomi  alkaa 26.11.2019. Ilmoittautuminen 15.11.2019 mennessä.

Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa alkaa 10.12.2019. Ilmoittautuminen 4.12.2019 mennessä.

Kainuu 29.1.2020 alkaen. Ilmoittautuminen 13.1.2020 mennessä.

Kaakkois-Suomi, 30.1.2020 alkaen. Ilmoittautuminen 15.1.2020 mennessä.

Uusimaa 31.3.2020 alkaen. Ilmoittautuminen 16.3.2020 mennessä.

Yritys-Suomi-puhelinpalvelu

"Samarbetet med NTM-centralen och konsulten har gått snabbt och smidigt."