Ledning av ekonomi och produktivitet

Målgrupp

Målgruppen för utbildningsprogrammet för ekonomi och produktivitet är SMF-företag som befinner sig i en omställningssituation och som vill utveckla sitt företag med tanke på ekonomi och produktivitet. I utbildningen kan delta företagets ledning och nyckelpersoner. Det är möjligt med branschinriktad betoning eller betoning som preciserats enligt målgruppen.

Mål

Målet med utbildningen är att precisera deltagarens uppfattningen om företagets ekonomiska läge och ekonomins betydelse som verktyg för planering och ledning av affärsverksamheten. Under utbildningen går man igenom den ekonomiska informationens betydelse för affärsverksamheten, relationen mellan ekonomi och produktivitet (inkl. personalfrågor) samt företagsjuridik och företagsbeskattning. Under utbildningen och konsulteringsdagarna identifierar deltagarna sådana med ekonomi eller produktivitet sammanhängande delområden i företaget som kräver utveckling samt får stöd i utvecklingen av dessa delområden.

Antalet utbildnings- och konsulteringsdagar

I utbildningen ingår 10 närundervisningsdagar och två företagsspecifika konsulteringsdagar/deltagare.

Utbildningens pris

Utbildningens pris för kunden 1470 € + moms. Utbildningsleverantören fakturerar kunden enligt överenskommelse.

Så söker du till utbildningen

Ansökan till utbildningen görs med en utbildningsspecifik e-blankett. Starttidpunkterna för utbildningarna och söklänkarna meddelas på denna sida på finska.

Talouden ja tuottavuuden johtaminen - alkavien koulutusten tiedot ja hakulinkit

Etelä-Savo, valmennus alkaa 16.11.2020. Ilmoittautuminen 6.11.2020 mennessä.

Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa - valmennus alkaa 23.9.2020. Ilmoittautuminen 17.9.2020 mennessä.

Häme - valmennus alkaa 15.9.2020. Ilmoittautuminen 31.8.2020 mennessä.

Keski-Suomi - valmennus alkaa 3.11.2020. ilmoittautuminen viimeistään 23.10.2020.

Pirkanmaa - aloitusaika 7.9.2020. Ilmoittautuminen 28.8.2020 mennessä.

Pohjanmaa (på svenska) - aloitusaika 23.9.2020. Ilmoittautuminen 9.9.2020 mennessä.

Satakunta - valmennus alkaa 26.8.2020. Ilmoittautuminen 14.8.2020 mennessä.

Uusimaa - valmennus alkaa 18.8.2020. Ilmoittautuminen 10.8.2020 mennessä.

Varsinais-Suomi - valmennus alkaa 24.8.2020. Ilmoittautuminen 14.8.2020 mennessä.

Yritys-Suomi-puhelinpalvelu

"Samarbetet med NTM-centralen och konsulten har gått snabbt och smidigt."