Materialbank

I materialbanken finns material avsett för serviceproducenter inom utvecklingstjänsterna för företag. Materialet finns i samband med regionförvaltningens e-tjänster. Länken leder till materialbanken. Tjänsten kräver autentisering.

Länk: https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/uusi/konsultointi

"Vi är tacksamma för vad vi fick, eftersom vi fick väldigt mycket."