Marknadsföring och kundrelationer

Utvecklingstjänst för att effektivisera marknadsföringen och hanteringen av kundrelationer i SMF-företag

För vilka företag?

Tjänsten är avsedd för SMF-företag som har behov av att på ett helhetsbetonat sätt planera och utveckla marknadsföringen och hanteringen av kundrelationer.

Mål

Tjänsten har som mål att effektivisera SMF-företags affärsverksamhete i mer konkurrenskraftig riktning genom att utveckla marknadsföringsstrategin och hanteringen av kundrelationer samt genom att utnyttja digitalisering.

Målet konkretiseras i den beställning som görs till tjänsteleverantören. Experttjänsten genomförs i samarbete mellan experten och SMF-företaget.

Genomförande

Tjänsten kan innehålla åtgärder som används för att:

  • handleda företaget i den strategiska planeringen av marknadsföringen

  • utveckla hanteringen av kundrelationer som en del av marknadsföringsstrategin

  • analysera olika informations- och marknadsföringskanalers betydelse, vikt och användbarhet och planera modeller för marknadsföringen

  • utveckla kompetensen i marknadsföring bl.a.: prissättning, produktifiering, distributionskanaler, verksamhetsprocesser, organisering av marknadsföringen

  • handleda företaget i att genomföra de planerade marknadsföringsåtgärderna på ett kostnadseffektivt sätt

Pris

Pris för kunden 300 euro + moms/dag. Tjänsteleverantören fakturerar kunden efter att tjänsten utförts.

Längd

Experttjänstens längd och innehåll bestäms utifrån SMF-företagets behov. Behovet fastställs i samråd med NTM-centralen.

Blev du intresserad?

På andra webbplatsen

Länk: https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/uusi/konsultointi

"Vi är tacksamma för vad vi fick, eftersom vi fick väldigt mycket."