Ledning av marknadsföring och kundrelationer

Målgrupp

Målgruppen för utbildningsprogrammet för ledning av marknadsföring och kundrelationer är SM-företag som aktivt söker ökad omsättning. I utbildningen kan delta företagets ledning och nyckelpersoner. Det är möjligt med branschinriktad betoning eller betoning som preciserats enligt målgruppen.

Mål

Målet med utbildningen är att effektivera ledningen och hanteringen av marknadsföringen och kundrelationerna i SMF-företaget för att förbättra företagets konkurrenskraft samt att länka marknadsföringen och försäljningen till helheten av företagets affärsverksamhet. Under utbildningen och konsulteringen preciseras deltagarens uppfattning om företagets kundrelationer, kompetens i marknadsföring och försäljning, utvecklingsbehov och mål. Dessutom får deltagarna metoder och stöd för sådan marknadsföring och försäljning som fullföljer kundrelationsstrategin.

Antalet utbildnings- och konsulteringsdagar

I utbildningen ingår 10 närundervisningsdagar och två företagsspecifika konsulteringsdagar/deltagare.

Utbildningens pris

Utbildningens pris för kunden 1470 € + moms. Utbildningsleverantören fakturerar kunden enligt överenskommelse.

Så söker du till utbildningen

Ansökan till utbildningen görs med en utbildningsspecifik e-blankett. Starttidpunkterna för utbildningarna och söklänkarna finns här nedanför (på finska)

.

Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen - alkavien koulutusten tiedot ja hakulinkit

Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa 5.11.2019 alkaen. Ilmoittautuminen 25.10.2019 mennessä.

Häme 6.11.2019 alkaen. Ilmoittautuminen 31.10.2019 mennessä.

Pirkanmaa 14.11.2019 alkaen. Ilmoittautuminen 4.11.2019 mennessä.

Kaakkois-Suomi 26.11.2019 alkaen. Ilmoittautuminen 19.11.2019 mennessä.

Lappi 23.1.2020 alkaen. Ilmoittautuminen 13.1.2020 mennessä.

Pohjois-Pohjanmaa 21.1.2020 alkaen. Ilmoittautuminen 10.1.2020 mennessä.

Uusimaa 22.1.2020 alkaen. Ilmoittautuminen 17.01.2020 mennessä.

Pohjanmaa 02.2020 alkaen. Ilmoittautuminen 31.01.2020 mennessä.

Kainuu 7.4.2020 alkaen. Ilmoittautuminen 27.3.2020 mennessä.

 

Yritys-Suomi-puhelinpalvelu

"Vi är tacksamma för vad vi fick, eftersom vi fick väldigt mycket."